Upphandlingar

Här kan du se Statens konstråds pågående och avslutade upphandlingar. Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

Pågående upphandlingar

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Konstnärliga, Göteborgs universitets konstnärliga fakultet

Göteborgs universitets konstnärliga fakultet får en ny byggnad, Konstnärliga, i centrala Göteborg.

Gestaltningsuppdraget avser en permanent konstnärlig gestaltning. Den curatoriella visionen för uppdraget: Överlappande gränser, mellanrum av motstånd introducerar ett metaforiskt rum för motstånd mot en alltmer accelererande tidsålder. Genom utlysningen erbjuds konstnärer/konstnärsgrupper att tolka den curatoriella visionen och ta fram ett idéförslag.

Läs mer om upphandlingen här 

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Under upphandlingen kommer tre (3) konstnärer att tilldelas uppdraget att ta fram ett idéförslag à 40 000 SEK exkl. moms vardera. Efter avslutad period tilldelas en (1) av dessa konstnärer ett skisskontrakt à 80 000 SEK exkl. moms, som innehåller en option på genomförandekontrakt à 4 000 000 SEK exkl. moms.

Sista ansökningsdag är 2023-09-03.

För att lämna intresseanmälan måste du först skapa ett konto på Tendsign. Eventuella frågor om hur du skapar ett konto på TendSign ställs till TendSign Support: +46 (0)771-440 200.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för södra Stationstorget, Varbergs nya resecentrum – Trafikplats Varberg.

Södra Stationstorget spelar en viktig roll i Varbergs nya stationsområde som porten till Varberg och förmedlar det första intrycket av staden för många besökare. Stationstorget med dess söderläge skapar förutsättningar för att bli en attraktiv och levande mötesplats med olika typer av sittplatser och uteserveringar. Konsten får gärna ta mycket utrymme och ta platsen i anspråk på själva torgytan eller i luftrummet ovanför torget.

Läs mer om upphandlingen här

Under upphandlingen kommer minst två (2) och högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK exkl. moms vardera. En av dessa kommer att tilldelas genomförande kontrakt på 2 000 000 SEK exkl. moms, inklusive anläggnings -och eventuella omprojekteringskostnader.

Sista ansökningsdag är 2023-08-15

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på TendSign.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Norrköpings tingsrätt

Norrköpings tingsrätt är en ny domstolsbyggnad i centrala Norrköping. I samband med att tingsrätten byggs Statens konstråd tillsammans med Vacse Skepparen 1 AB konstnärer för en konstnärlig gestaltning.

Upphandlingen inleds med en intresseanmälan. Två av de konstnärer som anmält intresse kommer att ges skissuppdrag á 80 000 SEK vardera. En konstnär kommer till sist att tilldelas ett genomförandekontrakt på 750 000 SEK.

Läs mer om upphandlingen här.

Skicka intresseanmälan senast 2023-08-15

För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på TendSign.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Konstnärliga, Göteborgs universitets konstnärliga fakultet

Göteborgs universitets konstnärliga fakultet får en ny byggnad, Konstnärliga, i centrala Göteborg. Visionen är att en samlokalisering i byggnaden ska stärka samarbeten mellan de konstnärliga institutionerna. Det konstnärliga skissuppdraget avser en semipermanent digital konstnärlig gestaltning med utgångspunkt i visionerna om interdisciplinär samverkan, nya förbindelser och sänkta trösklar.
Läs mer om upphandlingen här

Under upphandlingen kommer två (2), högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag á 80 000 SEK exklusive moms vardera. Avsikten är att en (1) av dessa kommer att tilldelas genomförandekontrakt på 2 000 000 SEK exklusive moms.

Sista ansökningsdag är 2023-05-21

För att lämna intresseanmälan måste du först skapa ett konto på TendSign.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Cederslund, Gullmarens Örlogsdepå, Skredsvik

Gullmarens Örlogsdepå ligger i Skredsvik i Uddevalla kommun. Här bedrivs bland annat utbildning av dykare. Örlogsdepån byggs nu ut med nya vägar och annan infrastruktur. I samband med detta söker Statens konstråd tillsammans med Fortifikationsverket konstnärer för en konstnärlig gestaltning.

Upphandlingen inleds med en intresseanmälan. Två (2) av de konstnärer som anmält intresse kommer att ges skissuppdrag á 60 000 SEK vardera. Efter avslutad skissperiod är avsikten att tilldela en (1) konstnär ett genomförandekontrakt på 800 000 SEK exkl. moms. Läs mer om utlysningen Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Cederslund, Gullmarens Örlogsdepå, Skredsvik här.

Skicka intresseanmälan senast 2023-04-24
För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på TendSign.

Lämna intresseanmälan till Konstnärligt gestaltningsuppdrag på Cederslund, Gullmarens Örlogsdepå, Skredsvik på via den här länken.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Intresseanmälan Konstnärligt gestaltningsuppdrag för det nya polishuset i Borås

Polismyndigheten får nya verksamhetslokaler i Borås. Det nya polishuset byggs väl synligt nära den gamla stadskärnan. Tydliga kopplingar till Borås textila industrihistoria finns i såväl arkitekturen som i uppdragets curatoriella vision: Trådarna i samhällsväven. Läs mer om upphandlingen.

Under upphandlingen kommer minst två (2) och högst tre (3) konstnärer/konstnärsgrupper att tilldelas skissuppdrag à 60 000 SEK vardera. Avsikten är att efter skissinlämning ingå genomförandekontrakt på 1 000 000 SEK med en (1) av dessa.

OBS! Ansökningstiden för denna upphandling har gått ut.

Avslutade upphandlingar

Här finns underlag som visar resultatet av våra upphandlingar.