Om oss

Statens konstråd är en myndighet som producerar offentlig konst – vårt arbete finns representerat i hela landet.

Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Den konst vi producerar är representativ och ger uttryck för den tid vi lever i. Våra uppdrag och vårt arbete följer och förändras i takt med samhällets utveckling och speglar samtiden.

Samtidskonst är inte bara objekt. Det är upplevelser, sociala interaktioner och kritiska och kreativa förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och mentala offentliga rummen. De som uppstår när vi träffar varandra, utbyter åsikter och uttrycker känslor. Denna väv av komplexa och dynamiska situationer är Statens konstråds självklara spelplan.

Statens konstråd har ett årligt anslag på 42,9 miljoner kronor (2020), för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön samt ett ramanslag på 31,8 miljoner kronor (2020).

Organisationsnummer: 202100-1033

VAT nr: SE 202100103301

Press

Här hittar du som är journalist våra bilder, pressmeddelanden, nyhetsbrev och annan information om Statens konstråd.

Regeringsuppdrag

Statens konstråd får regeringsuppdrag från Kulturdepartementet, här finns de regeringsuppdrag som vi arbetar, och har arbetat, med.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till våra medarbetare, organisationsnummer och leveransadress.

Insynsråd

Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket
Mandana Moghaddam, konstnär
Katarina Pierre, museichef på Bildmuseet i Umeå
Erik Åström, sakkunnig på Kulturrådet