Om oss

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Permanent konst

Statens konstråd producerar permanenta konstverk för nya byggnader och miljöer för statlig verksamhet. Vi arbetar med allt från skulptur och rörlig bild till ljudverk och hela fasader, eller att konstnärer i ett tidigt skede tar helhetsgrepp på stora områden. Statens konstråd anlitar väletablerade svenska och internationella konstnärer, men också unga konstnärer som tidigare inte har arbetat med konst i offentliga miljöer.

Tillfällig konst

Sedan flera decennier har konstnärer sökt sig utanför utställningsrummen för att realisera konstprojekt. Som ingen annan konstform har samtidskonsten därigenom expanderat till nya områden, allt från film och design till politik och journalistik. Idag söker sig ett stort antal konstnärer till olika typer av offentliga rum och frågor om det gemensamma. I de tillfälliga projekten kan Statens konstråd utforska nya praktiker tillsammans med dem.

Stadsutveckling

Inom stadsutveckling utvecklar Statens konstråd nya former av samverkan mellan konstnärer, arkitekter och andra kompetenser vid gestaltning av gemensamma miljöer. Vår ambition är att genom tvärdisciplinära och utforskande samarbeten stärka helhetssynen i planeringsprocessen, fördjupa medinflytandet och skapa sociala kvaliteter och kopplingar mellan kulturarv och samtid. På olika sätt arbetar vi för ökad förståelse för vad konst i stadsutveckling kan leda till.

Konstkollektioner

Statens konstråd sammanställer konstkollektioner för statliga verksamheter runt om i Sverige och för utlandsmyndigheterna. Kollektionerna har en stor konstnärlig bredd och innehåller både samtidskonst och äldre verk av främst svenska konstnärer. I miljöer som försäkringskassor, polisstationer, häkten, arbetsförmedlingar, FN-huset i New York och ambassader i världen får många i sin vardag möjlighet att möta olika konstnärskap och konstnärliga uttryck.

Hantera konst

Statens konstråd ger råd och stöd till myndigheter och fastighetsägare i att hantera statlig konst. Sedan 2004 har vi tillsyn över myndigheters vård av statlig konst och fastighetsägares vård av permanent, byggnadsanknuten konst. Staten äger omkring 100 000 offentliga konstverk placerade på drygt 200 myndigheter i Sverige och ett 100-tal utlandsmyndigheter.

Vi stödjer myndigheterna och kontrollerar deras arbete med att skydda och bevara sitt innehav av statlig konst. Vi ger också råd och anvisningar till ett 100-tal fastighetsägare kring vård och förvaltning av byggnadsanknuten konst, beställd av Statens konstråd och kan fungera stödjande i frågor om konst i kulturmiljöer. Dessutom ger vi råd i att hantera konflikter som ibland uppstår kring konstverk.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter till våra medarbetare, organisationsnummer och leveransadress.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och i resten av EU. Enligt dataskyddsförordningen måste Statens konstråd informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med myndigheten. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare. Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.

Insynsråd

Maria Lantz, rektor för Konstfack
Jonas Nygren, förbundschefen för Hyresgästföreningen
Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA på Gunilla Svensson arkitektkontor AB
Erik Westin, regiondirektör på Akademiska Hus

Anslag

Statens konstråd har ett årligt anslag på 33.1 miljoner kronor (2014), för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön. Vi har också ett årligt administrativt driftanslag på 8.1 miljoner kronor (2014).