Om oss

Statens konstråd verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där vi lever, arbetar och bor. Vi producerar offentlig konst och förvärvar konst till statens konstsamling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck.

Statens konstråd bildades 1937. Sedan dess har vi arbetat med att göra konst tillgängligt för alla. Den huvudsakliga målsättningen i propositionen som låg till grund för Statens konstråd var att konsten skulle ”bliva allas egendom”, men konstrådet skulle också skapa ökade arbetstillfällen och gynnsammare arbetsvillkor för svenska konstnärer.

I dag arbetar vi med samma uppdrag. Vi stödjer det svenska konstlivet genom att ge uppdrag till konstnärer att gestalta gemensamma rum i hela landet, samt förvärvar konst av levande svenska konstnärer. Genom Statens konstråds verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck på platser där de lever, arbetar och bor. Genom att ge uppdrag till konstnärer bidrar vi till att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar samhällets utveckling.

Vi är en statlig myndighet som organiseras under kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Våra uppdrag och vårt arbete speglar samtiden och följer och förändras i takt med samhällets utveckling.

Vi finns i hela landet och har bland annat programverksamhet och samtalsserier om konst. VI bjuder också in till våra lokaler på Skeppsholmen i centrala Stockholm, där vi visar konst och arrangerar samtalsserier såsom Möt konsten och Möt konstnären. Här kan en intresserad allmänhet ställa frågor om konst till konstnärer och andra som är verksamma inom konstområdet. Här kan också nya möten med konsten uppstå.

Läs mer om programmen på Skeppsholmen och vad vi gör