Om oss

Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer – vårt arbete finns representerat i hela landet.

Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Den konst vi producerar är representativ och ger uttryck för den tid vi lever i. Våra uppdrag och vårt arbete följer och förändras i takt med samhällets utveckling och speglar samtiden.

Samtidskonst är inte bara objekt. Det är upplevelser, sociala interaktioner och kritiska och kreativa förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan och torget, utan i minst lika hög grad de sociala och mentala offentliga rummen. De som uppstår när vi träffar varandra, utbyter åsikter och uttrycker känslor. Denna väv av komplexa och dynamiska situationer är Statens konstråds självklara spelplan.

Statens konstråd har ett årligt anslag på 67,9 miljoner kronor (2021) för konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön samt ett ramanslag på 11 miljoner kronor (2021). I det årliga anslaget ingår i år 25 miljoner kronor till ökat förvärv av konst som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen (gäller endast 2021).

Organisationsnummer: 202100-1033

VAT nr: SE 202100103301

Insynsråd

Johan Folkesson, chefsarkitekt på Trafikverket
Mandana Moghaddam, konstnär
Katarina Pierre, museichef på Bildmuseet i Umeå
Erik Åström, sakkunnig på Kulturrådet

Mer om Statens Konstråd

Årsredovisning

Här kan du läsa Statens konstråds årsredovisning för 2021.

Lediga tjänster, utlysningar och upphandlingar