Om oss

Statens konstråd verkar för att konst ska vara tillgänglig och nyskapande där vi lever, arbetar och bor. Vi skapar och förvaltar framtidens kulturarv genom vårt arbete med att producera offentlig konst och förvärva konst till statens konstsamling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck.

Myndigheten Statens konstråd bildades 1937 med den huvudsakliga målsättningen att konsten skulle ”bliva allas egendom”. Sedan dess har vi arbetat med att göra konsten tillgänglig för alla. Men redan 1937 fick konstrådet också i uppdrag att skapa ökade arbetstillfällen och gynnsammare arbetsvillkor för svenska konstnärer.

I dag är uppdraget detsamma. Vi stödjer det svenska konstlivet genom att ge uppdrag till konstnärer att gestalta gemensamma rum i hela landet, samt förvärvar konst av levande svenska konstnärer. Genom att anlita konstnärer bidrar vi till att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar samhällets utveckling. Genom vår verksamhet kan hundratusentals människor varje dag ta del av konstens olika uttryck på platser där de lever, arbetar och bor. På så vis skapar vi morgondagens kulturarv. Vi förvaltar också en samling av cirka 100 000 verk som satt sin prägel på offentliga miljöer i Sverige sedan 1937, en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. I vårt uppdrag ingår även att främja samtidskonstens utveckling och spridning och utveckla och sprida kunskap inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer.

Vi finns i hela landet och har bland annat programverksamhet och samtalsserier om konst. Vi bjuder också in till våra lokaler på Skeppsholmen i centrala Stockholm, där vi visar konst och arrangerar samtalsserier och seminarier. Här kan en intresserad allmänhet ställa frågor om konst till konstnärer och andra som är verksamma inom konstområdet. Här kan också nya möten med konsten uppstå.

Statens konstråd är en statlig myndighet som organiseras under kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Våra uppdrag och vårt arbete speglar samtiden och följer och förändras i takt med samhällets utveckling.