Kollektion hos Skolforskningsinstitutet, verk av Stig Claeson (SLAS).

Ansök om konst

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler. Här finns information om konstsamlingen och konstansökan.

Statens konstråd hanterar statens konstsamling på runt 100 000 verk placerade på offentliga verksamheter som universitet, polisstationer, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och domstolar. En konstkollektion kan innehålla alla slags konstnärliga uttrycksformer och bidrar till att skapa en stimulerande arbetsplats för de anställda samtidigt som den ger besökarna berikande kulturupplevelser. Alla konstkollektioner bygger på de speciella förutsättningar som lokalerna och myndigheternas verksamheter erbjuder. Ingen konstkollektion är den andra lik.

Processen för konstansökan

Du ansöker om att få konst placerad på myndigheten genom att logga in eller registrera dig på Statens konstråds ansökningsportal och fylla i en konstansökan.

En konsult från Statens konstråd tar fram konstkollektionen i dialog med en samrådsgrupp som myndigheten utser. Beroende på konstkollektionens omfattning är de utvalda verken i regel på plats efter 6 – 12 månader efter samrådsgruppens första möte. I samband med utplaceringen av konstverken kan konsulten presentera den nya konstkollektionen för personalen. Vi kan även vid behov kan arrangera föreläsningar, konstnärssamtal och visningar av konstkollektionerna.

Vem står för vilka kostnader?

Att låna konst från Statens konstråd kostar inget för myndigheterna. Både lånet av själva konstverken och konstkonsultens arbete med att sätta samman konstkollektionen bekostas av Statens konstråd. Det gäller även eventuella inköp av nya konstverk som behövs för att helheten ska bli bra. Myndigheten står för kringkostnader som transport av konstverken till sin lokal, arvode för tekniker när verken hängs, eventuell omramning av äldre konstverk som myndigheten vill behålla osv.

Ansökningstider 2024

Ansök senast:
2024-03-11
2024-06-08
2024-09-09
2024-12-09

Beslutsmöte:
2024-03-14
2024-06-10
2024-09-12
2024-12-12