Ansök om & vårda konst

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler. Dessutom kan statliga beställare ansöka om konst vid nybyggnation. Här hittar du information om hur det går till och om hur myndigheter och statliga beställare kan vårda konsten och undvika skador och förluster.