Ansök om & vårda konst

Alla statliga myndigheter kan ansöka hos Statens konstråd om att få konst placerad i och i anslutning till sina lokaler. Här finns information om konstsamlingen och hur man ansöker om att få låna konst till myndighetens lokaler. När konstverken placerats övergår vårdansvaret för dem till myndigheten. Här hittar du också information om hur myndigheten bäst vårdar konsten och undviker skador och förluster.