Argumentera för offentlig konst

Varför är det viktigt att satsa på offentlig konst? Konst skapar sinnliga upplevelser och rikare gemensamma rum. Den kan bidra till nya perspektiv, innovationskraft och att fler får vara med och påverka sin livsmiljö. Kort sagt, till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om varför offentlig konst är viktig.

Konst erbjuder humanistiska värden i ett samhälle som ofta domineras av direkt mätbara krav på effektivitet. Konst talar till alla delar av människan, även de som inte är mätbara och rationella. Konsten liknar kärleken – den uppfyller djupt mänskliga behov som pengar, mat och kläder inte kan tillgodose. Konst behövs i vardagen för att den öppnar rum inom oss där vi – genom konsten – vågar möta livets allra svåraste frågor; tankar och känslor som sorg, vrede, förundran, lycka, kanske bottenlös förtvivlan. Konst kan – mitt i vardagen – ge oss existentiella upplevelser som ligger bortom vardagen.

Konsten i de gemensamma rummen kan möta oss direkt och omedelbart, var som helst och när vi minst anar det. Plötsligt ser vi någonting oväntat i vår vardag, som kan påverka hur vi upplever vår miljö och får våra tankar att gå i nya banor. Något kanske skrämmande eller fantastiskt som vi inte kan förklara och inte sätta ord på, men som vi genom att konsten talar direkt till oss så att vi ändå förstår. Ett viktigt argument för offentlig konst är alltså att den skapar mervärden för samhället och kan bidra till ökad livskvalitet.