Tillgänglighetsredogörelse

Statens konstråd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Det här dokumentet beskriver hur Statenskonstrad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 

Allmänna brister

  • Vi använder oss utav ett externt system för att hantera vårt arkiv över offentlig konst, detta system är inte helt förenligt med lagen om digital offentlig service
  • Sökfunktionaliteten på webbplatsen ger i dagsläget inte förslag på sökord, något vi vet skulle ge bättre sökträffar och underlätta för många besökare, framförallt personer med skrivsvårigheter. Vi utvärderar i nuläget olika alternativ och lösningar för att göra det lättare för dig som besökare att hitta det du letar efter.
  • Sökfältet, som visas när man klickat på sökikonen, försvinner inte när man klickar utanför dess yta. Den går dock att stänga ned med hjälp av knappen “esc” samt genom att trycka på ikonen för stäng (X). Vi jobbar på att åtgärda detta inom kort.

 

Problem för dig som navigerar med tangentbord

  • Det kan förekomma video- eller ljudspelare på webbplatsen som som inte har knappar och kontroller på språket svenska

 

Problem vid användning med nedsatt syn eller hörsel

  • Det kan förekomma gamla filmer där det inte finns alternativ i form av syntolkning eller text. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig hittar du mer information på denna sida under avsnittet “Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen”.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Statenskonstrad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning ovan, kan du kontakta oss på registrator@statenskonstrad.se och meddela följande:

  • innehållets webbadress (URL)
  • ditt namn och din e-postadress
  • formatet du behöver

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på registrator@statenskonstrad.se så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Oskäligt betungande anpassning

Statens konstråd åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Vi använder oss utav ett externt system för att hantera vårt arkiv över offentlig konst. Vi är medvetna om att detta system inte är helt förenligt med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och WCAG 2.1 nivå AA. Vi utvärderar olika alternativ och lösningar på hur vi kan göra samlingarna så tillgängligt som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att byta eller åtgärda befintligt system i väntan på att vi har en hållbar lösning.
  • Det kan förekomma filmer och ljudfiler på vår webbplats som visas med hjälp av externa tjänster utan stöd för svenska benämningar på knappar och kontroller. Vi utvärderar olika alternativ för att göra vårt video- och ljudmaterial så tillgängligt som möjligt. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att åtgärda varje förekomst av video- samt ljudfiler i väntan på att vi har en hållbar lösning.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande intern och extern testning av Statenskonstrad.se.

Senaste bedömningen gjordes den 11 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 11 september 2020.