E-fakturering

Ska du skicka en faktura till Statens konstråd? Här hittar du de uppgifter du behöver samt våra bankuppgifter.

Skicka e-faktura till Statens konstråd

Lag med krav på e-faktura

Från och med den 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla leverantörsfakturor ska vara elektroniska.

Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektronisk Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor inte är elektroniska enligt denna lag.

Statens konstråd använder Statens Servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Du som kan e-fakturera redan idag

Statens konstråd kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Statens konstråds PEPPOL-ID är 0007:2021001033. De format som Statens konstråd kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0 samt Svefaktura 5A 2.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst. Statens konstråd tar emot e-faktura i följande format: ”SFTI Svefaktura”. Statens konstråds parts-id/organisationsnummer är 2021001033 och vårt GLN är 7340093207508.

Du som inte e-fakturerar idag

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Ett alternativ för den som skickar få fakturor (t.ex. konstnärer) är att skicka fakturor via en leverantörs- eller fakturaportal.

Ni kan kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal. Kontakta oss i så fall på ekonomi@statenskonstrad.se så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Kontakta oss

För frågor rörande e-faktura kontakta oss på: ekonomi@statenskonstrad.se
Mer information om e-faktura: Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning.

Faktura till Statens konstråd

VAT nummer: SE202100103301
Organisationsnummer: 202100–1033

Faktureringsadress:

Statens konstråd
FE 7736
831 90 Östersund