Lediga tjänster

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.

På grund av offentlighetsprincipen är alla inkomna ansökningar offentlig handling.

Assisterande curator>

Assisterande curator – internationellt fokus>