Lediga tjänster

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare. På grund av offentlighetsprincipen är alla inkomna ansökningar offentlig handling.

Just nu har vi inga aktuella annonser. Beslut för pågående rekryteringar publiceras nedan.

Att överklaga en tillsättning

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till: registrator@statenskonstrad.se
Tala om vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Statens konstråd måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Statens konstråds webbplats, annars kan inte överklagandet prövas.

Statens konstråd sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd.

Beslut om anställning som pågår

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen.

Beslut om anställning

  • Statens konstråd har 2024-06-24 beslutat att anställa Anna Liv Ahlstrand som vikarierande curator.
  • Statens konstråd har 2024-06-19 beslutat att anställa Jun-Hi Wennergren Nordling som curator, tillsvidareanställning med sex månader provanställning fr.o.m 2024-08-12.

Gör praktik på Statens konstråd

På Statens konstråd kan du göra praktik och få värdefull erfarenhet av arbete med offentlig konst i dess olika former.

Om du ska utföra praktik inom ramen för dina eftergymnasiala studier, eller har beviljats praktik av Arbetsförmedlingen, är du välkommen att skicka en ansökan till oss på registrator@statenskonstrad.se

För att kunna  ta ställning till din ansökan behöver vi ett intyg från din utbildningsinstans. Där ska det framgå att praktiken ingår i din utbildning och att skolan/universitetet/högskolan har en försäkring som gäller under praktikperioden. Du behöver också beskriva vilken av våra verksamheter som du är intresserad av att praktisera inom samt skriva ett personligt brev och bifoga CV. Vi behöver ha din ansökan ca ett halvår innan praktikperioden är tänkt att börja.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot praktikanter från grundskola och gymnasium för närvarande.