En grupp människor står och tittar på en rad papper uppklistrade på en tegelvägg.

Stärka konstorganisationer

2018 fick Statens konstråd ett nytt permanent uppdrag om att samordna arbetet med att främja samtidskonstens utveckling och spridning i landet. Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa, samt stötta, nätverk och samlingspunkter på regional nivå i hela landet. Inom uppdraget arrangerar vi regionala konstpolitiska samtal, Samtidskonstdagarna, nätverksutvecklingsprojekt och tar fram rapporter och studier om konstaktörernas förutsättningar och arbete.

Regionala konstpolitiska samtal

Statens konstråd möjliggör och befrämjar möten mellan politiker, tjänstepersoner och representanter för konstorganisationer för att prata om vad som kan göras för att stötta utvecklingen av konstfältet på lokalt på regional nivå. Genom dialog och processledning stödjer Statens konstråd det lokala konstfältet så att det kan ta vara på sin potential. Samtalen görs i samarbete med konstkonsulenter, regioner, kommunförbund och lokala konstorganisationer. Syftet är att ta fram en modell för hur sådana samtal kan äga rum. Modellen baseras på samtal som har ägt rum i Södermanland, Gävleborg, Örebro, Västernorrland och Dalarna. Länk till mer information om modellen för regionala konstpolitiska samtal finns längre ner på sidan.

Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. Aktuell information publiceras i Statens konstråds kalendarium. Du kan också ta del av dokumentation från Samtidskonstdagarna på våra programsidor.

Rapporter

Statens konstråd tar fram underlag för att stötta konstaktörer i form av rapporter och studier. Den första rapporten som färdigställdes handlar om konstinstitutionernas arbete med offentlig konst och skrevs av Helena Selder. Rapporten lanserades under Folk och Kultur 2020 i Eskilstuna där vi också arrangerade ett välbesökt samtal. Den utgjorde också en av utgångspunkterna för Samtidskonstdagarna 2020.

Läs rapporten Utanför de institutionella väggarna

Läs mer om de olika delarna av uppdraget Stärka konstorganisationer