Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

HUANG YONG PING

OM SITT KONSTNÄRSKAP

Spela video

Aktuellt från Statens konstråd

Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset

Artikel

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i frågan om coronaviruset och dess smittspridning. Förändringar som specifikt berör Statens konstråds verksamhet publiceras och uppdateras här.

Läs mer om artikeln Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset

Ny rapport visar konstinstitutionernas nyckelroll

Artikel

Konstinstitutionerna i hela landet har en unik roll som förmedlare av det konstnärliga perspektivet mellan konstprofessionen, samhällsplanerare, lokalsamhälle, politiker och publik. Det gör dem till nyckelspelare i arbetet med gestaltad livsmiljö. Detta visar en ny rapport framtagen av Statens konstråd.

Läs mer om rapporten här

Konst i hela landet

Ljus för liten tall

Lisa Strömbeck

Konstnären Lisa Strömbecks verk Ljus för liten tall får en vägg att leva på Specialfastigheters (SiS) ungdomshem i Hässleholm.

Ljus för liten tall

Vájaldibme – Vandring

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager. Verket gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Vájaldibme – Vandring

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Choreographies of the Social

Nyheter

Mikrohistorierna lägger grunden till offentlig konst i Laxå

Ett offentligt konstverk ska uppföras i Hasselfors, en ort i Laxå kommun. Konstnären Katja Aglert genomför den första delen av projektet: att samla ihop mikrohistorier om Hasselfors.
– Det känns kul att ha varit med och bidragit med min berättelse. För mig är konst en staty eller en målning, men nu har jag fått fler tankar om vad konst kan vara utanför det, säger en av de medverkande.

Läs om konstprojektet i Hasselfors

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.
– Utlysningen innebär en fantastisk möjlighet för konstnärer och andra yrkesgrupper att utforska hur konstnärliga processer kan skapa utrymme för reflektion, det mellanmänskliga och det sinnliga när samhällets gemensamma rum gestaltas, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om utlysningen här

Urval av filmer

Några av våra konstverk