Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

Aktuellt från Statens konstråd

Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset

Artikel

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i frågan om coronaviruset och dess smittspridning. Förändringar som specifikt berör Statens konstråds verksamhet publiceras och uppdateras här.

Läs mer om hur Statens konstråd påverkas av coronaviruset

App levandegör utomhuskonsten i Sundbyberg

Artikel

Med start den 8 juni kan du ta del av Sundbybergs offentliga verk via appen Kulturspåret. Den lotsar dig runt bland verken och ger dig rolig information samt aktiviteter som till exempel ett konstquiz. Syftet är att synliggöra konsten för invånarna.

Läs mer om projektet här

Konst i hela landet

Evig anställning

Goldin + Senneby

Evig anställning är det vinnande förslaget för station Korsvägen i tävlingen Västlänken: Kronotopia, där konstnärer och konstnärsgrupper får möjligheter att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt.

Läs mer om Evig anställning

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Läs mer om Choreographies of the Social

Vájaldibme – Vandring

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager. Verket gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Läs mer om Vájaldibme – Vandring

Nyheter

Omtvistat paradismotiv är kvar i nytt sällskap

Kan ett omdebatterat keramiskt verk från 1946 aktiveras av ett samtida konstverk? På SLU i Uppsala har konstverket Djungeln vaknar av Gunnar Nylund fått sällskap av det samtida verket Växt av Johanna Karlsson. De båda verken samspelar med varandra och debatten vände genom att en ny kontext för konsten skapades.
– Det vi kom fram till gemensamt, efter långa och många samtal, var att försöka aktivera verket på nytt genom att skapa ett nytt narrativ, en ny kontext. Det är det vi ser idag, att vi har en konstellation med två konstverk, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om konstdebatten här

Mikrohistorierna lägger grunden till offentlig konst i Laxå

Ett offentligt konstverk ska uppföras i Hasselfors, en ort i Laxå kommun. Konstnären Katja Aglert genomför den första delen av projektet: att samla ihop mikrohistorier om Hasselfors.
– Det känns kul att ha varit med och bidragit med min berättelse. För mig är konst en staty eller en målning, men nu har jag fått fler tankar om vad konst kan vara utanför det, säger en av de medverkande.

Läs om konstprojektet i Hasselfors

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.
– Utlysningen innebär en fantastisk möjlighet för konstnärer och andra yrkesgrupper att utforska hur konstnärliga processer kan skapa utrymme för reflektion, det mellanmänskliga och det sinnliga när samhällets gemensamma rum gestaltas, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om utlysningen här

Urval av filmer

Några av våra konstverk