Aktuellt från Statens konstråd

Coronasamlingen

Under 2021 kommer Statens konstråd köpa in konst för 25 miljoner kronor. Konstinköpen kommer lämna ett avtryck i statens konstsamling, de blir en samling i samlingen.

Ta del av våra program