Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

Aktuellt från Statens konstråd

Statens konstråd får 25 miljoner kronor till inköp av konst

Artikel

Statens konstråd får 25 miljoner kronor till inköp av konst under 2021. Det aviserar Kulturdepartementet. Uppdraget innebär en bred satsning för att stärka kulturskaparnas villkor över hela landet.

Läs mer om den utökade budgeten här

Känner du hur Skogen kallar?

Program/verk

In Forest Intervals / Responding to the Forest’s Call är ett heldagsprogram som deltagarna på en bussresa genom överlappande intervaller av förflutna och möjliga framtider. Resan sker mellan en huvudstad, en utställning och ett specifikt stycke skog – ett offentligt konstverk. Genom en sammansättning av rörelser, ljudspår, berättelser, tidsligheter och relationer med andra livsformer framträder vi som deltagare och medarbetare. Programdagen är på engelska.

Ta del av berättelserna och ljudspåren

Patrick Amsellem ny direktör för Statens konstråd

Artikel

Patrick Amsellem blir Statens konstråds nya direktör, med start i mitten på oktober.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Statens konstråds medarbetare bygga vidare på Konstrådets rika traditioner och nyskapande arbete. I all sin mångfald kan konst synliggöra och aktivera miljöer. Samtidigt har den förmågan att reflektera över dagsaktuella frågor, sociala förhållanden, historia och minnen, säger Patrick Amsellem.

Läs mer om Patrick Amsellem

Konst i hela landet

Moving Plants

Maider López verk Moving Plants består av 150 olika stora, flyttbara, gröna krukväxter som har installerats hängande från taket och på bänkar som löper utmed panoramafönstren på badhuset i Hammarkullen i Göteborg. Det är ett interaktivt verk som inbjuder till delaktighet.

Läs mer om Moving plants

Vájaldibme – Vandring

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager. Verket gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Läs mer om Vájaldibme – Vandring

Evig anställning

Goldin + Senneby

Evig anställning är det vinnande förslaget för station Korsvägen i tävlingen Västlänken: Kronotopia, där konstnärer och konstnärsgrupper får möjligheter att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt.

Läs mer om Evig anställning

Nyheter

Omtvistat paradismotiv är kvar i nytt sällskap

Kan ett omdebatterat keramiskt verk från 1946 aktiveras av ett samtida konstverk? På SLU i Uppsala har konstverket Djungeln vaknar av Gunnar Nylund fått sällskap av det samtida verket Växt av Johanna Karlsson. De båda verken samspelar med varandra och debatten vände genom att en ny kontext för konsten skapades.
– Det vi kom fram till gemensamt, efter långa och många samtal, var att försöka aktivera verket på nytt genom att skapa ett nytt narrativ, en ny kontext. Det är det vi ser idag, att vi har en konstellation med två konstverk, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om konstdebatten här

Mikrohistorierna lägger grunden till offentlig konst i Laxå

Ett offentligt konstverk ska uppföras i Hasselfors, en ort i Laxå kommun. Konstnären Katja Aglert genomför den första delen av projektet: att samla ihop mikrohistorier om Hasselfors.
– Det känns kul att ha varit med och bidragit med min berättelse. För mig är konst en staty eller en målning, men nu har jag fått fler tankar om vad konst kan vara utanför det, säger en av de medverkande.

Läs om konstprojektet i Hasselfors

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.
– Utlysningen innebär en fantastisk möjlighet för konstnärer och andra yrkesgrupper att utforska hur konstnärliga processer kan skapa utrymme för reflektion, det mellanmänskliga och det sinnliga när samhällets gemensamma rum gestaltas, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om utlysningen här

Så påverkas Statens konstråd av coronaviruset

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i frågan om coronaviruset och dess smittspridning. Förändringar som specifikt berör Statens konstråds verksamhet publiceras och uppdateras här.

Urval av filmer

Några av våra konstverk