Nyheter

Flygbild över område där Marmorlinjen går som ett vitt streck

Vad är Gestaltad livsmiljö?

Politik för gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle.

Kalendarium

Människor som går förbi ett vitt stående betongblock med ett hål och repor runt hålet

Lediga tjänster

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare. På grund av offentlighetsprincipen är alla inkomna ansökningar offentlig handling.