Aktuellt från Statens konstråd

Coronasamlingen

Under 2021 köpte Statens konstråd in konst för 25 miljoner kronor. Satsningen var ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Tillskottet innebar en kraftfull uppväxling av de årliga nyinköp av konst som Konstrådet har gjort sedan 1937.

Samtliga 350 konstnärer och de över 500 inköpta verken i Coronasamlingen presenteras i publikationen och 60 av dem lyfts med bild och text för att förmedla en djupare känsla för samlingens helhet.

Kommande händelser