Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

HUANG YONG PING

OM SITT KONSTNÄRSKAP

Spela video

Aktuellt från Statens konstråd

Informationsmöte om forskningsutlysningen Gestaltad livsmiljö

Evenemang

Välkommen till ett informationsmöte om forskningsutlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. Mötet hålls på ArkDes den 24 mars 2020 och bjuder på praktisk information och inspirerande exempel. Utlysningen är öppen till 6 maj.

Läs mer om informationsträffen här

Ny rapport visar konstinstitutionernas nyckelroll

Artikel

Konstinstitutionerna i hela landet har en unik roll som förmedlare av det konstnärliga perspektivet mellan konstprofessionen, samhällsplanerare, lokalsamhälle, politiker och publik. Det gör dem till nyckelspelare i arbetet med gestaltad livsmiljö. Detta visar en ny rapport framtagen av Statens konstråd.

Läs mer om rapporten här

Konst i hela landet

Vájaldibme – Vandring

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager. Verket gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Vájaldibme – Vandring

Evig Anställning

Goldin+Senneby

Evig anställning av konstnärsduon Goldin+Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen i Göteborg. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll.

Evig anställning

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Choreographies of the Social

Nyheter

Konferens tar tempen på den offentliga konsten idag

Den offentliga konsten i Norden avregleras allt mer. Hur ser läget ut idag och vart är den offentliga konsten på väg? De här frågorna och många fler kommer att diskuteras 20–21 februari på konferensen Public Art in the Nordic Countries.
– Sedan 30 år tillbaka har det offentliga allt mer avreglerats. Vad händer om det fortsätter? Vi har alltid sett staten som den som garanterar ”det offentliga”, men kanske behöver det inte vara så?, säger Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och en av initiativtagarna till konferensen.

Läs mer om konferensen här

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Nu är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö öppen. Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.
– Utlysningen innebär en fantastisk möjlighet för konstnärer och andra yrkesgrupper att utforska hur konstnärliga processer kan skapa utrymme för reflektion, det mellanmänskliga och det sinnliga när samhällets gemensamma rum gestaltas, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör på Statens konstråd.

Läs mer om utlysningen här

Urval av filmer

Några av våra konstverk