Offentlig konst som kulturarv

Statens konstråd har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Uppdraget ska genomföras tillsammans med Riksantikvarieämbetet och utmynna i en rapport som ska vara klar 1 juni 2019. Henrik Orrje, administrativ chef på Statens konstråd, berättar om uppdraget.

Läs om Offentlig konst som kulturarv

Nytt avtal ökar satsningen på konst i campusmiljöer

Fastighetsbolaget Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst 10 miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Det är resultatet av det nya fördjupade samarbete som Akademiska hus och Statens konstråd nu har inlett. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.

Läs mer om samarbetet här

Urval av filmer

Några av våra konstprojekt

Kunskapsutveckling kring offentlig konst

På olika sätt arbetar vi med att utveckla metoder och kunskaper i arbetet med gestaltning av gemensamma rum. Inspireras av vårt arbete och ta del av fördjupande texter om hur vi jobbar med tillfällig konst, stadsutveckling, permanent konst, förmedling och pedagogik och samlingen.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till våra nyhetsbrev om offentlig samtida konst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR under Om oss.

Ogiltig e-postadress
Skickar...
Fel vid uppkoppling mot server. Vg pröva igen om en stund.
Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.

Sök i vårt arkiv över offentlig konst

Arkivet innehåller runt 300 offentliga konstverk från Statens konstråds grundande 1937 fram till idag.

Publikationer

Läs och beställ nyutgivna publikationer från Statens konstråd men också äldre verk från vår 80-åriga historia.