Vi producerar konst
i gemensamma miljöer

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

Konst i hela landet

Region Värmland satsar på offentlig konst

Artikel

I Värmland pågår ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla bild och formområdet. I det arbetet ingår offentlig konst som är det som kommunerna själva vill lägga extra mycket krut på just nu.

Region Värmland satsar på offentlig konst

Konferens: Public Art in the Nordic Countries

Evenemang

Välkommen till en konferens som belyser olikheter och likheter inom den nordiska offentliga konsten idag och bland annat diskuterar de roller som den offentligt finansierade och den självinitierade konsten spelar.

Läs mer om konferensen

Ny konstkollektion på Voksenåsen

Artikel

Voksenåsen är ett litet stycke Sverige i Norge, ett kulturcentrum, en konferensanläggning och ett hotell med magnifik utsikt över hela Oslo. Nu har Statens konstråd hängt om och uppgraderat samlingen med nya verk som för en dialog med den äldre konsten och med Voksenåsens unika arkitektur.

Ny konst på Voksenåsen

Aktuella konstprojekt

Vájaldibme – Vandring

Katarina Pirak Sikku

Katarina Pirak Sikkus tredelade Vájaldibme – Vandring bjuder in till en vandring genom historiens många lager. Verket gör det samiska urfolket synligt på campus Mittuniversitetet Östersund.

Vájaldibme – Vandring

Evig Anställning

Goldin+Senneby

Evig anställning av konstnärsduon Goldin+Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen i Göteborg. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll.

Evig anställning

Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Choreographies of the Social

Nyheter

Ljudverket Vi är den här platsen eller tillståndet berör

Ljudverket Vi är den här platsen eller tillståndet av konstnärerna Johanna Gustavsson och Malin Holgersson kryper under skinnet på publiken. Det bekräftar Nana Håkansson, radioreporter och en av dem som sett lägenhetsföreställningen i Göteborg i december 2019. Här kan du läsa mer om verket och lyssna på hennes reportage om föreställningen.

Läs och lyssna på mer om ljudverket

Urval av filmer

Några av våra konstverk