Aktuellt från Statens konstråd

Coronasamlingen

Under 2021 kommer Statens konstråd köpa in konst för 25 miljoner kronor. Konstinköpen kommer lämna ett avtryck i statens konstsamling, de blir en samling i samlingen.

Kommande och pågående event från kalendariet

Offentlig konst berikar allas vardag

Under åren 2018-2020 har Statens konstråd arbetat över hela Sverige för att stärka kunskapsutvecklingen inom fältet offentlig konst.