Kommande och pågående event från kalendariet

Arbetsprocesser inom offentlig konst

Offentlig konst är alla former av konst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma. Konsten kan vara ett objekt men också mer än så: upplevelser, sociala interaktioner och kritiska och kreativa förhållningssätt.

Aktuellt från Statens konstråd

Offentlig konst berikar allas vardag

Under åren 2018-2020 har Statens konstråd arbetat över hela Sverige för att stärka kunskapsutvecklingen inom fältet offentlig konst