Aktuellt från Statens konstråd

Coronasamlingen

Under 2021 kommer Statens konstråd köpa in konst för 25 miljoner kronor. Konstinköpen kommer lämna ett avtryck i statens konstsamling, de blir en samling i samlingen.

Kommande och pågående event från kalendariet

Så här inventerar du

Här hittar du information om hur du inventerat konst. Varje år ska alla statliga myndigheter inventera och rapportera sitt innehav av statlig konst till Statens konstråd.