Stor satsning på konst när Varberg får nytt stationsområde

I Varberg växer just nu tre stora offentliga konstverk fram i samband med bygget av det nya stationsområdet. Det är Statens konstråd som i samarbete med Trafikverket, Jernhusen och Varbergs kommun låter konsten ta plats och möta människor i deras vardag – på perrongen i väntan på morgontåget och på torget på vägen hem förbi det nya stationshuset.

I konstnären Joakim Ojanens verk Horisonten – Att ta emot en sol framträder en symfoni av olika färger på Södra Stationstorget utanför den nybyggda tågstationen i Varberg. En gestalt som håller ett klot i högpolerad brons över sitt huvud står i centrum. Klotet som symboliserar solen tas ömt emot av figuren som sänker den ner till jorden. Fyra klotformade objekt med reflekterande yta omger figuren, som att det är tidigare solnedgångar figuren plockat ned. De befinner sig i olika faser av solnedgång och har landat på torget.

Joakim Ojanens verk står i dialog med konstnären Juri Markkulas verk Amarcord på tågstationens perrong, då horisonten är central som tema för de bägge konstverken. Den ljusblå och rosa patinan i figuren som sträcker sig upp mot himlen för att plocka ned solen återfinns i Juri Markkulas verk som med en ljuddämpande funktion löper över 300 meter längst perrongen som en horisontlinje och skapar en mental bild av västerhavets färg och ljusskiftningar. Amarcord var det första konstverket att stå färdigt i området. Juri Markkula arbetar just nu också med skisser för en gestaltning i det nya stationshuset som på så sätt ska knytas samman med perrongen.

Gjutningar, snickerier, materialprover och konstruktioner av verken är nu i full gång i och runt Varbergs stationsområde. Under Trafikverkets Öppen arbetsplats den 2 juni bjuds allmänheten in för att på plats få en bild av hur den färdiga stationsmiljön kommer att se ut.

Satsningen på offentlig konst i Varberg sker i nära samarbete mellan Statens konstråd, Jernhusen, Trafikverket och Varbergs kommun med Trafikverket som beställare och är en del i Trafikverkets fokus på konst i samband med infrastrukturprojekt.