Arbetsprocesser inom offentlig konst

Offentlig konst är alla former av konst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma. Konsten kan vara ett objekt men också mer än så: upplevelser, sociala interaktioner och kritiska och kreativa förhållningssätt. På liknande sätt är de offentliga rummen inte bara gatan eller torget, utan också de sociala och mentala offentliga rummen. De som uppstår när vi träffar varandra, utbyter åsikter och uttrycker känslor. Här kan du läsa mer om hur arbetet kan organiseras och hur arbetsprocessen kan se ut längre ner på sidan.