Bild på Youtube

Statens konstråd play

Möt konsten och konstnärerna digitalt! Här kan du se ett litet urval av konstnärsporträtt och våra publika program– allt från konstnärssamtal till seminarier och symposier. Ett större utbud hittar du på vår Youtube-kanal>

Konstnärsporträtt

Möt konstnärerna i vår serie med konstnärsporträtt. Där berättar olika konstnärer om sina konstnärskap. På vår Youtube-kanal hittar du fler konstnärsporträtt>

Publika samtal

Ta del av våra publika samtal i efterhand. Inom programverksamheten görs bland annat publika samtal som på olika vis handlar om ämnet offentlig konst och bidrar till att utveckla och sprida kunskap om fältet. Se fler filmer som producerats inom ramen för vår programverksamhet på vår Youtube-kanal>