Om konst i offentliga miljöer

Konst i våra livsmiljöer är en fråga om demokrati – alla har rätt till konstupplevelser. Offentlig konst är konst som finns i våra gemensamma rum eller berör frågor om det gemensamma. Konsten kan vara ett objekt. Det kan också vara något som inte är fysiskt, som till exempel nya infallsvinklar ett performanceverk kan ge.

Att arbeta med offentlig konst är en utvecklande process för alla inblandade. I samarbetet kan alla lära av varandra. Varje kompetens bidrar med sin specifika expertis och andras synpunkter blir sammanvägda med de egna. På de här sidorna beskriver vi olika aspekter av att arbeta med offentlig konst.