Om våra bilder

Vi är en myndighet som arbetar med offentlig konst och bilder är en viktig del av vår kommunikation. Statens konstråd har en anställd fotograf som fotograferar majoriteten av de bilder som publiceras på hemsidan.

Bilder på Statens konstråds hemsida

Konstverken på statenskonstrad.se är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd.

Statens konstråd har årslicens hos Bildupphovsrätt och redovisar årligen de konstverk som avbildas till BUS.

Pressbilder

Samtliga bilder i pressrummet och mediabanken är upphovsrättskyddade. Vid användning av bilder ska verkstitel, konstnärens namn och fotografens namn alltid stå med. Om angivet ska det även stå Statens konstråd. Du som använder bilden är också skyldig att själv rapportera till BUS.