Vit byggnad med valvingång med guldig list. Innan valvet finns en bänk mot en husvägg

Skyltar till permanent och inköpt konst

Statens konstråd har verk utplacerade i det offentliga rummet runt om i landet och delar av vår samling på 100 000 verk hänger på statliga myndigheter. Varje verk ska ha en skylt med verkets namn, inköpsår och konstnärens namn. Är du konstansvarig och behöver en mall så kan du ladda ner mallar i vår mediaportal.

Skyltmallar till permanenta verk och inköpt konst

Vem är ansvarig för verksskyltar

Det är fastighetsägaren och myndigheten som ska se till att en skylt (rostfri stål) som anger konstnär, verkets titel och tillkomstår finns placerad i anslutning till verket.

Det är de konstansvariga som ansvarar för hantering och skötsel av verk. När det saknas en skylt kan du ladda ner en mall från Statens konstråds mediaportal. Behöver du hjälp med att faktagranska innehållet i skylten kan du kontakta Statens konstråd via registrator@statenskonstrad.se

Statens konstråd tillhandahåller produktion av skyltar enbart vid nyproduktion.

Varför är det viktigt med en verksskylt?

Det finns upphovsrättsliga regler som medföljer verken. Upphovsrätten verkar dels genom den så kallade ideella rätten, dels som skydd mot otillåtet mångfaldigande, inklusive ändringar, och otillåtet tillgängliggörande till allmänheten av verk (ekonomiska rätten). Den ideella rätten handlar om rätten för upphovspersonen att bli namngiven i samband med sitt verk (namngivningsrätten) samt rätten att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt i sådan form eller sådant sammanhang att upphovspersonens konstnärliga anseende och egenart kränkes (respekträtten).