Vad vi gör

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar och beställer permanenta konstverk och gestaltningar för platser över hela landet, vi förvärvar konst till vår konstsamling samt utvecklar och sprider kunskap om offentlig konst.