Vad vi gör

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar, beställer och förvärvar konstverk och gestaltningar för platser över hela landet samt utvecklar och sprider kunskap om offentlig konst.