Två yngre män tittar i en telefon bland skulpturer utomhus.

App levandegör utomhuskonsten i Sundbyberg

Sommaren 2020 kan du ta del av Sundbybergs offentliga verk med appen Kulturspåret. Den lotsar dig runt bland verken och ger dig rolig information samt aktiviteter som till exempel ett konstquiz. Syftet är att synliggöra konsten och få användarna att skapa sig en egen relation till konstverken.

Sundbybergs stad växer så det knakar och staden förtätas. Kommunen tillämpar enprocentsregeln och ser nu en möjlighet att förnya och förhöja upplevelsen samt stärka kunskapen om kommunens offentliga konst. Projektet syftar till att ta ett helhetsgrepp på all befintlig offentlig konst i staden för att aktivera, förmedla och synliggöra den för invånarna.

Tanken är att lyfta fram konsten på ett lekfullt sätt via appen Kulturspåret, som innehåller rolig information om verken och aktiviteter som till exempel ett konstquiz, guider och tydliga skyltar. I dag finns cirka 30 offentliga verk i Sundbyberg.

I appen Kulturspåret, som sjösattes i juni 2020, finns ett konstquiz och fem konstrundor utifrån olika teman. Vissa ger mer fördjupad information om ett ämne, som konstrundan i Marabouparken med 15 konstverk. Andra är mer lättsamma, som konstrundan Nakna Människor som handlar om nakenhet i konsten och om mode.
– Vi vill uppmuntra användarna av Kulturspåret  till att skapa sig en egen relation till konsten. Konsten kan väcka tankar, minnen och fantasier. För att inspirera publiken till egna associationer kring konstverken finns det video- och ljudklipp med musik, dans, poesi, film och berättelser som har en koppling till konstverken. Flera av dessa klipp är skapade av kreativa deltagare på Sundbybergs kulturskola, berättar Janine Seldenthuis, konstansvarig på Sundbybergs kommun.

Vill nå en bred målgrupp
Målgruppen för Sundbybergs konst är bred och kommunen vill genom detta projekt bland andra nå yngre, seniorer, personer med begränsad kunskap i svenska språket och dem med en synnedsättning.
– Vi vill inkludera alla i den fina offentliga konstsamlingen som staden har och som finns tillgänglig på våra gator och torg. Vi har utvecklat appen utifrån denna tanke, att alla kan uppleva konsten utifrån ett nyfiket öga och ett öppet sinne. Appen bygger på lust och lek och konstbetraktande och grundtexterna om konstverken utgår från “tre t-metoden” (titta, tolka, tycka), som vägleder app-användaren till att uppleva konsten på ett personligt och associativt sätt, fortsätter Janine Seldenthuis.

Kommunen vill även utveckla en mall för hur framtida offentlig konst ska tas om hand på liknande sätt.

Ta del av Sundbybergs stads handlingsplan för arbetet med mobilappen Kulturspåret