Kunskapsnav offentlig konst

Statens konstråd har 2018-2020 haft i uppdrag att verka för stärkt kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Uppdraget var en del i politik för gestaltad livsmiljö. Vi har arbetet med tre utlysningar, forskning, samverkan och nätverk och kunskapsutveckling.

 

Summeringsfilm av Kunskapsnav Offentlig Konst.