Kalendarium

I kalendariet hittar du samtal, seminarier och invigningar arrangerad av statens konstråd eller våra samarbetspartners. På grund av rådande pandemi uppdateras informationen kontinuerligt och i enlighet med rådande restriktioner.