Fördjupad utbildning: Filantropiskt stöd till konstaktörer

Hur kan konstaktörer arbeta med donationer och andra privata former av stöd som kompletterande finansiering?

Statens konstråd genomför en skräddarsydd utbildning under 2024 – 2025 i samarbete med Brakeley Nordic för att stötta konstaktörer att arbeta mer strukturerat med filantropiskt stöd som en alternativ eller kompletterande finansiering.

Jämfört med våra nordiska grannländer är användandet av filantropiskt stöd ganska begränsat i den svenska kultursektorn. Däremot ser vi ett ökande intresse från både kulturaktörer och från filantropiska intressenter. Utbildningen riktar sig specifikt till konstaktörer som vill utveckla sitt arbete med kompletterande finansiering.

Med konstaktörer menar vi i första hand konstorganisationer som bedrivs i offentlig regi (t ex kommunala konsthallar) eller som är konstnärs- eller curatorsdrivna.

Upplägg

Kursen är uppdelad på tre tillfällen. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna kan delta under hela kursen.

I modul A (heldag) går vi igenom en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kultursektorns förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer. Modul A är specifikt riktad till konstaktörer. I modul B och C får deltagarna möjlighet till gemensamt lärande med aktörer verksamma inom andra kulturområden.

I modul B (halvdag) går vi igenom och tittar på ett arbetssätt att arbeta med filantropiska donationer som kallas för seven steps. I Modul C (halvdag) får du mer handfast stöd med filantropiskt arbete för den egna verksamheten.

Efter Modul C erbjuds deltagarna viss löpande coachning av en Brakeleykonsult under hela projektperioden (till maj 2025).

Kurstider

Modul A

  • 25 september kl 10.00–16.30 på Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A, Stockholm.

Modul B

Välj 1 av datumen:

  • OBS! datumändring: 9 oktober kl 9.00–12.00 (digitalt)

    eller

  •  1 november kl 9.00–12.00 preliminära datum (digitalt)

Tidigare skulle modul B startat 11 oktober, men då äger Swedish Philanthropy Summit rum. Vi har flyttat modul B till 9 oktober för att undvika en krock. Läs mer och anmäl dig (deltagandet är kostnadsfritt.)

Modul C

  •  22 november kl 9.00–12.00 preliminära datum (digitalt)

Anmälan och urval

Platserna är begränsade och vi rekommenderar därför tidig anmälan. Sista anmälningsdag är fredagen den 16e juni.

Om kursen blir fulltecknad kommer Statens konstråd att göra ett urval för att säkerställa att gruppen blir sammansatt så att deltagarna kan komplettera varandra. Svar angående antagning kommer senast 30 juni 2024.

Övrig information

Kursen är avgiftsfri för dig som konstaktör, måltider ingår inte. Kursdeltagaren står själv för resor, logi och lunch.

För att säkerställa högsta kvalitet på genomförandet är det viktigt att alla deltagare har möjlighet att delta vid samtliga kurstillfällen.

Frågor om kursens upplägg och innehåll besvaras av Hanna Szinai på Brakeley Nordic hanna.szinai@brakeley.se, 073- 719 75 36.

Statens konstråd projektledare Giorgiana Zachia: giorgiana.zachia@statenskonstrad.se, mobil 072-3273732 svarar på frågor om antagning till kursen.

Tid och plats

När: 25 september – 22 november
Var: Svensksundsvägen 11A, Stockholm och digitalt.
Anmälan: Krävs. Se länk på sidan.