Skulptur som hänger i en guldfärgad loggia fotograferas av en grupp intresserade. Ebba Matz, Sch, tyst, lyssna

Permanent konst

Permanent konst skapas för en specifik plats eller situation. Resultatet kan bli allt från till exempel video eller ljudkonst, till skulptur, måleri eller installation. Offentlig konst rymmer alla uttryck som konstnärer arbetar med.

I arbetet med permanent konst producerar Statens konstråd ny offentlig konst för byggnader och miljöer i statlig verksamhet med utgångspunkten att konsten ska finnas kvar länge. Vara permanent. Den konstnärliga gestaltningen relaterar alltid till den specifika situationen eller verksamheten på platsen. Vi arbetar också med pilotprojekt där konstnärer kommer in tidigt i byggprocesser och därmed kan påverka hela miljöer. Detta kan också innebära att konstnärer som förstudier på vägen undersöker platsen genom mer tillfälliga projekt. Genom permanent konst bidrar vi till att skapa kvalitativa och dynamiska gestaltade livsmiljöer. Människor över hela Sverige ska få vara med om betydelsefulla konstupplevelser i sin vardag. Ett riktigt bra offentligt konstverk aktiverar omgivningen och gör det möjligt att reflektera kring platsens utformning, historia, minnen och sociala relationer.

Konst får oss att pröva nya tankebanor

Statens konstråd arbetar nära konstnärer för att skapa stimulerande och gestaltade miljöer. Konsten rymmer stora möjligheter för samtal, möten och förståelse mellan människor, oberoende av sociala och kulturella förutsättningar. Den som någon gång drabbats av ett konstverk vet att det kan skapa insikter och minnen för livet. Denna förmåga att få oss människor att se saker på nya sätt, att pröva andra tankebanor och att sträcka oss mot det vi ännu inte vet, är gör konsten unik. Vår ambition är att de som besöker och vistas i våra offentliga rum ska få vara med om denna upplevelse. Att bidra till utvecklingen av konst och gemensamma miljöer är en central del av vår verksamhet. På senare år har vi prioriterat platser med hög grad av offentlighet och miljöer riktade till barn och unga. Våra största samarbetsparter är statliga aktörer som bygger om, till och nytt, och privata aktörer som bygger lokaler där staten bedriver verksamhet. 

Curatera offentlig konst

Vilka förutsättningar finns på plats? Vilka konstnärskap är intressanta i just det här sammanhanget? Hur skapar vi ett konstverk på riktigt hög nivå? I Statens konstråds arbete med offentlig konst deltar alltid en curator – en expert på konst och konstprocessledning -under hela processen. Oftast sker ett nära samarbete med en samrådsgrupp, där beställare och brukare är med. Några viktiga förutsättningar för arbetet med offentlig konst är att skapa en bra dialog och ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter. Detta är viktigt inte minst för att hänsyn ska kunna tas också till praktiska aspekter som säkerhet och tillgänglighet när konsten blir till. För att en konstnärlig gestaltning ska kunna uppnå hög kvalitet behöver många specialistkompetenser kunna samverka.

Vad är permanent konst

Permanent konst skapas för en specifik situation eller plats. Ett verk kan vara allt från skulptur, målning och installation till videoverk eller ljudkonst. Alla uttryck som konstnärer arbetar med ryms inom offentlig och permanent konst.