Press

Statens konstråd är en av Sveriges viktigaste producenter av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer – välkommen till vårt pressrum.

Vi producerar tillfällig konst i gemensamma rum, permanent konst i samarbete med fastighetsägare som bygger för staten, stadsutvecklingsprojekt i samarbete med bland annat kommuner och privata fastighetsägare och konstkollektioner för statliga myndigheter.

Pressmeddelanden och bilder

I vårt pressrum hittar du våra pressmeddelanden och pressbilderna som tillhör dem.

Till våra pressmeddelanden

Frågor och kontaktuppgifter

Har du pressfrågor kontakta vår kommunikationschef eller kommunikatör. Har du frågor kring användning av bild kontakta vår fotograf.

Anna Wallgren

kommunikatör
0720503495
anna.wallgren@statenskonstrad.se

Ricard Estay

fotograf och filmare
0762-11 11 46
ricard.estay@statenskonstrad.se

Eva Malm Öhrström

kommunikationschef
072-090 82 83
eva.malm.ohrstrom@statenskonstrad.se