Personuppgifter

Här kan du läsa hur Statens konstråd hanterar personuppgifter.

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och i resten av EU. Enligt dataskyddsförordningen måste Statens konstråd informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med myndigheten. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare. Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.
En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.

Statens konstråd behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Du kan när som helst kontakta Statens konstråd för att få reda på vilka uppgifter myndigheten har lagrat om dig.

När du har varit i kontakt med oss tidigare

När du har varit i kontakt med personal på Statens konstråd i din yrkesroll, har deltagit i något av våra arrangemang, eller har ett yrke som berör vår verksamhetsutövning kan du finnas med i våra mejllistor. Vi använder bara de mejllistorna för att skicka ut information som rör din yrkesroll. Vi sparar inga uppgifter om dig annat än namn, tjänstetitel och den mejladress som hör till din tjänst. Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till tredje part.

När du prenumererar på nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev så ingår du ett avtal med Statens konstråd där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet.

Om kakor (cookies)

Den här webbplatsen sätter tillfälliga webbkakor (cookies) när du använder vissa tjänster. Dessa kakor behövs för att dessa tjänster ska fungera. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssna-funktionen, inte fungerar.

Klara Wahlström är dataskyddsombud på Statens konstråd.