Ett busstorg

Konst i stadsutveckling

För konst i stadsutveckling finns inte ett sätt eller en metod. Kunskapsnavets projekt visar på bredden av möjligheter som öppnar sig då konsten eller konst- nären medverkar. Vi har arbetat i mindre skala, som när det byggs ett nytt kun- skaps- och kulturcentrum med tillhörande stadspark i Falkenberg, och i större skala, som i region Gotland där det planeras för 6 000 nya bostäder, eller som i Göteborg, där Backaplan omvandlas från handelsplats till en stadsdel med rum för konst och kultur, bostäder och handel. Vi har även arbetat i projekt där det inte byggs, som i stadsdelen Sjöbo i Borås, där staden kraftsamlar tillsammans med förenings- och näringsliv. Fokus på barn och unga har varit drivkrafter både i Örebro och Sundsvall.

Projekten har befunnit sig i olika skeden av stadsutvecklingsprocessen, men de har alla återkommande gemensamma frågeställningar och berörings- punkter. Hur får medborgare, invånare eller besökare ta del och vara delaktiga? Hur vi kan vi formulera och kommunicera konsten så att den når fler? Framför allt handlar det om utmaningen att göra plats för ny kompetens – att fånga upp de värden konsten tillför och att låta dem göra avtryck i stadsutvecklings- processen.

Stadsutvecklingsprojekt från Kunskapsnav Offentlig konst

Åtta samarbeten inom Stadsutveckling

Örebro kommun, parkenheten:
Demokrati i skolan – när barn får bestämma om sin närmiljö på riktigt.

Visborg/Gotland:
Potentialen i att engagera en lokal konstplattform i en stadsutvecklingsprocess – hur konsten och konstnärer kan medverka till visionen om en ny stad.

Sjöbo/Borås stad:
Sociala relationer står i centrum när en konstnär kartlägger möjliga vägar framåt för en stadsdel.

Falkenberg kommun:
Nära samverkan mellan konstnär och landskapsarkitekt då kunskaps- och kulturcentrum byggs med parken som framtida mötesplats.

Göteborgs Stad, SDF Lundby:
Att starta med det lokala för att bygga en framtid – kulturplanering som områdesutveckling.

Sundsvall:
Förändrade rörelsemönster och nya rumsligheter – att programmera om en stadsdel.

Här ingår också två pilotprojekt:

Örebro konsthall
Konstnärsduo och landskapsarkitekt skapar plan för renovering och utvecklande av gestaltad skolgård.

Sundbyberg:
App, konstskyltar och guider levandegör konsten i hela Sundbyberg.