Knallgul skulptur av en man på taket av en byggnad. Xavier Veilhan, Julian.

Konst vid nybyggnation

Permanenta konstverk skapade för en specifik plats gör det möjligt för fler personer att uppleva konst. Här finns information om hur det går till när du ansöker om ett permanent verk.

Den som någon gång drabbats av ett konstverk vet att det kan skapa insikter och minnen för livet. Ett permanent, offentligt konstverk aktiverar den omgivande miljön och skapar reflektion kring platsens estetiska utformning, historia, minnen och sociala relationer. I det offentliga kan fler än de som besöker en konstinstitution ska få vara med om denna upplevelse. Genom permanent konst skapas kvalitativa och dynamiska offentliga miljöer som människor över hela Sverige får uppleva i sin vardag.

Så ansöker du

Fastighetsägare som bygger om eller bygger nytt för statlig verksamhet kan samarbeta med Statens konstråd kring konstnärlig gestaltning. Fastigheten ska vara så kallad ändamålsfastighet, vilket betyder att den har liten eller ingen alternativ användning än just statlig verksamhet.

Ansökan görs så tidigt som möjligt i byggprocessen, via blanketten ”Samarbete avseende byggnadsanknuten konst”. På blanketten ska det framgå vilka som är kontaktpersoner och vilka tidsramar som gäller. Ritningar och annat relevant underlag kan med fördel skickas med. I samråd med fastighetsägaren, brukarrepresentanter, arkitekt och andra berörda parter bestämmer Statens konstråd plats eller miljö för gestaltningen, enas om upphandlingsförfarande och konstnärsval samt godkänner konstnärens skissförslag. Ett villkor för att Statens konstråd ska överväga ansökan är att byggherren anslår upp till en procent av byggprojektkostnaden till det konstnärliga gestaltningsarbetet.