En paviljong på en gräsplan omgiven av träd

Konst i samhällsutveckling

Vad skapar en stad och dess miljöer? Statens konstråd utvecklar metoder för gestaltning av gemensamma miljöer genom samverkan mellan konstnärer, arkitekter, civilsamhälle, kommun och invånare.

Genom att samla olika kompetenser kan vi arbeta för miljöer som både möter behov och väcker engagemang och känslor. Våra projekt där konstnärer medverkar i samhällsutveckling omfattar allt från processer för medskapande och rätt till de offentliga rummen, till infrastruktur, stadsplanering och gestaltning. Offentlig konst är en självklar del av de miljöer där vi lever våra liv. Den bidrar till att skapa intressanta platser och områden att trivas i. Konsten erbjuder också reflektion och utrymmen för samtal, åsikter och inflytande, en viktig del av en livsmiljö som hänger ihop. Historiskt och i nutid har konstnärer bidragit till unika gestaltade livsmiljöer runt om i landet.

Konst i gestaltad livsmiljö

Sverige gör omfattande investeringar i nya boendemiljöer, campusområden, stationsområden och andra gestaltade livsmiljöer. Gestaltningarna är en avgörande aspekt för att säkra hållbarhet i dessa områden på både kort och lång sikt. I samhällsomvandlingsprocesser i dag integrerar konstnärer ofta olika former av samverkan och utbyten mellan de som bor och arbetar på en plats och låter dessa inspirera den fysiska utformningen. Konsten kan också bidra till att stärka befintliga och sociala värden och att identifiera perspektiv som sällan når in i andra processer. Metoderna säkrar en väl gestaltad livsmiljö och bidrar till hög kvalitet och hållbarhet.

Invånarinflytande stärker

Offentliga rum, anpassade efter platsspecifika behov förutsätter dialog med civilsamhälle och boende. Invånares kunskap och perspektiv är avgörande för process och resultat. Därför är det viktigt att hitta metoder för invånarinflytande som påverkar processerna på riktigt och blir relevanta för fler.