Kollektion TLV Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Magnus Mattsson, 2016

Flytta och återlämna konst

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten och konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd.

Myndigheter får på inga villkor skänka bort, sälja eller förstöra konstverk. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av Statens konstråd eller som myndigheten själv har köpt på statliga medel och konstverk som myndigheten har mottagit som gåva.

Möjligheten att begära hävt ansvar är just nu pausad på grund av stora ärendemängder, vi beräknar att kunna ta emot ansökningar igen mot slutet av 2024.

Så gör du

 • Myndigheter kan ansöka om återlämnande av konstverk till Statens konstråd, som behandlar ansökningarna vid sex beslutsmöten per år (se kalendern längst ned på denna sida).
 • Myndigheten skickar in en begäran om hävt ansvar genom att konstansvarig  loggar in eller registrerar sig på Statens konstråds ansökningsportal och fyller i en begäran om hävt ansvar. En förteckning med id-nr, konstnär, titel, huvudkategori och mått på konstverken ska bifogas ansökan.
 • Om återlämnandet gäller ett större antal konstverk bör den ansökande myndigheten först ansöka om en översyn av konstverken för att bedöma konstverkens värden och förebygga skador under transport.
 • Översyn av konsten beställs via formuläret för konstansökan på Statens konstråds ansökningsportal.
 • Om en myndighet avvecklas, uppgår i en annan statlig myndighet eller övertar lokaler med befintlig statlig konst av en annan myndighet kan vårdansvaret för konsten överföras mellan myndigheterna via ett enkelt ansökningsförfarande som sköts av Statens konstråd. Ska konsten i stället flyttas inom myndigheten sköter myndigheten själv om detta med Konstdatabasen som verktyg.

Detta händer sen

 • Statens konstråd fattar beslut vid sex tillfällen per år om återlämnande av konst.
 • Efter varje beslutstillfälle ger Statens konstråd en speditör (certifierad för konsttransporter) i uppdrag att kontakta myndigheten för att bestämma datum för hämtning.
 • Speditören fakturerar myndigheten kostnaden för transport samt eventuell mellanlagring.

Överfört förvaltningsansvar

Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med befintlig statlig konst av en annan myndighet. Ansökan om överfört förvaltningsansvar görs via vår ansökningsportal. Beslut om överfört vård- och förvaltningsansvar fattas normalt inom fyra till sex veckor. I samband med beslutet flyttas även berörda konstverk i Konstdatabasen till den myndighet som övertar förvaltningsansvaret för de aktuella konstverken.

Ombyggnader och försäljningar av fastigheter

Vid ombyggnationer som påverkar byggnadsanknutna konstverk, kontakta med god framförhållning Statens konstråd. Detsamma gäller om ett konstverk av någon anledning behöver flyttas eller åtgärdas. Vid försäljning av fastigheter som innehåller konstverk beställda av Statens konstråd övertar den nya fastighetsägaren ägandet och ansvaret för det byggnadsanknutna konstverket.

Så gör du

 • Vid försäljning av fastighet kontakta med god framförhållning Statens konstråd.
  Statens konstråd rekommenderar att de byggnadsanknutna konstverken förtecknas i försäljningskontraktet för fastigheten.
 • Vid ombyggnationer som påverkar byggnadsanknutna konstverk, kontakta med god framförhållning Statens konstråd. Detsamma gäller om ett konstverk av någon anledning behöver flyttas eller åtgärdas.

Ansökningstider 2024

Ansök senast:
2024-03-11
2024-06-10
2024-09-09
2024-12-09

Beslutsmöte:
2024-03-14
2024-06-13
2024-09-12
2024-12-12