Konstverk i blå och grön sammet.

Utställning: Det ska växa – textila uttryck som offentlig konst   

Sammetslena lianer i ett betonghus, en vildhäst hos polisen, ett örngott för drömmar på en arbetsplats för samhällsekonomiska analyser och en som rullat in sig i en madrass hos Arbetsförmedlingen. Utställningen Det ska växa textila uttryck som offentlig konst, som öppnar på Statens konstråd i höst, lyfter fram textila verk ur Statens konstråds samling och produktion. 

Inspirationen till utställningen kommer från Agneta Flocks storskaliga textila skulptur Det skall växa – Sammetsdjungel (1974) som konstnären skapat på uppdrag av Statens konstråd till de då nybyggda delarna av kvarteret Garnisonen, som växte fram på Östermalm i Stockholm på 1970-talet.  

I utställningen står Sammetsdjungel i dialog med ett 30-tal textila verk från Statens konstråds samling. Verk som via hantverket, material och motiv uttrycker sinnesstämningar och temperament. Konstnärer som med känsla följsamt lyder traditionen eller ivrigt bänder sig utanför konventionerna för att utforska nya framställningsformer. Konstverken i utställningen har antingen köpts in till Statens konstsamling eller producerats för specifika platser för att visas på arbetsplatser, universitet och i olika offentliga miljöer.  

Det storskaliga verket Sammetsdjungel utvecklades i samarbete mellan konstnär och experter på Handarbetets Vänner som Statens konstråd har samarbetat med i närmre 90 år. Visningsperioden sammanfaller med deras 150-årsjubileum.