Stor rosa skulptur på en arbetsplats
Arbete pågår

bLINK

Konstverket bLINK av Katharina Grosse produceras just nu för infrastrukturområdet Olskroken i Göteborg, en del av konsten i Västlänken.

Med bLINK bjuder konstnären Katharina in betraktaren till att föreställa sig en gigantisk strålkastare som riktar en rosa ljuskägla mot marken. Alla ytor som fiktivt träffas av ljusstrålen färgas rosa: järnvägsbro, fackverk, markytor, gångstråk och cykelvägar. Mitt i ljuset tycks en jättelik sten, stor som ett trevåningshus, ha landat på E6:an.

bLINK länkar samman, tid, rörelse och rum och tillför något alldeles oväntat och teatralt till platsen. Skulpturens proportioner refererar till Skansen Lejonet, försvarsskansen som under flera sekler har blickat ut över ett landskap i förvandling. Arbetet med bLINK har ställt höga krav på konstruktion och säkerhet eftersom det är första gången i Sverige som ett konstverk integreras i en järnvägsanläggning. Detta är ett av flera konstverk i Västlänken som alla tagit sin utgångspunkt i den konstnärliga visionen Kronotopia– en berättelse som knyter an till Göteborg och göteborgarnas gemensamma historia.

Om Katharina Grosse

Katharina Grosse (f. 1961, Freiburg/Breisgau, Tyskland) är verksam i Tyskland som konstnär och professor vid Konstakademin i Düsseldorf, där hon studerade. Med ett särpräglat konstnärligt uttryck har hon bidragit till att utvidga gränserna för samtida måleri och hennes arbete betraktas idag som banbrytande inom storskaliga installationer. Med ett måleri präglat av en kraftfull färgskala tar Grosses installationer helhetsgrepp om miljöer där färg flödar över olika ytor som målardukar, jordhögar, vardagsföremål och arkitektoniska strukturer. Hon låter besökaren bli omsluten av en värld av stämningar istället för att erbjudas en plats bredvid som passiv betraktare. Katharina Grosse baserar sina gestaltningar på en noggrann observation av de sammanhang de genomförs i, hon tar hänsyn till frågor om hur en plats kan aktiveras samt intresserar sig för relationen mellan konstverk och publik. Hennes arbeten förmedlar på så sätt en uppmaning till oss att intensifiera vår perceptionsförmåga, öka vår medvetenhet om de rum vi befinner oss i och att bejaka den visionära potentialen i vår fantasi.

Katharina Grosse finns representerad i samlingarna på bl.a. Centre Pompidou i Paris, Museum of Modern Art (MoMa) i New York och Magasin III i Stockholm. I Sverige är hon också känd för att ha gestaltat stationshuset i Vara.

Hela Grosses idéförslag hittar du här.

Curatorsteam

Lotta Mossum, Alba Baeza och Ann Magnusson.

 

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

bLINK är en del av Västlänken: Kronotopia

I Västlänken får konstnärer och konstnärsgrupper möjligheten att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt. Katharina Grosse vann med idéförslaget bLINK en tävling om att konstnärligt gestalta infrastrukturområdet Olskroken.

Konstverket är beställt av Trafikverket och Statens konstråd.

Hitta till konstverket

Olskroken, Sverige