Den rosa meteoriten och det rosa partiet av räcket. Katharina Grosse, Idéförslaget bLINK
Arbete pågår

bLINK

Konstverket bLINK av Katharina Grosse produceras just nu för infrastrukturområdet Olskroken i Göteborg, en del av konsten i Västlänken. Konstverket kommer vara färdigt tidigast 2026.

Med bLINK bjuder konstnären Katharina Grosse in betraktaren att föreställa sig en gigantisk spotlight i rymden som riktar en kon av rosa ljus mot marken. Alla de ytor som fiktivt träffas av ljuskäglan färgas rosa; järnvägsbro, fackverk, gångstråk, cykelbanor och gräsmatta. Mitt i ljuset tycks en jättelik meteorit, stor som ett tre-våningshus, ha landat på den nya bron över E 6:an i infrastrukturområdet Olskroken.

bLINK-skulpturen förhåller sig i form och skala till det för Göteborgs historia viktiga försvarsfortet Skansen Lejonet, som tydligt syns från bron. Skulpturen placeras på bron 2023/2024.

bLINK länkar samman tid, handling och rum och tillför landskapet något oväntat. Det blir synligt från långt håll och påverkar Göteborgs skyline. Det är första gången i Sverige som ett konstverk integreras i själva järnvägsanläggningen, vilket har ställt enorma krav på konstruktion och säkerhet. Många människor kommer dagligen passera Olskroken och få möjlighet att uppleva konstverket.

Om Katharina Grosse

Katharina Grosse (f. 1961, Freiburg/Breisgau, Tyskland) är verksam i Tyskland som konstnär och professor vid Konstakademin i Düsseldorf, där hon studerade. Med ett särpräglat konstnärligt uttryck har hon bidragit till att utvidga gränserna för samtida måleri och hennes arbete betraktas idag som banbrytande inom storskaliga installationer. Med ett måleri präglat av en kraftfull färgskala tar Grosses installationer helhetsgrepp om miljöer där färg flödar över olika ytor som målardukar, jordhögar, vardagsföremål och arkitektoniska strukturer. Hon låter besökaren bli omsluten av en värld av stämningar istället för att erbjudas en plats bredvid som passiv betraktare. Katharina Grosse baserar sina gestaltningar på en noggrann observation av de sammanhang de genomförs i, hon tar hänsyn till frågor om hur en plats kan aktiveras samt intresserar sig för relationen mellan konstverk och publik. Hennes arbeten förmedlar på så sätt en uppmaning till oss att intensifiera vår perceptionsförmåga, öka vår medvetenhet om de rum vi befinner oss i och att bejaka den visionära potentialen i vår fantasi.

Katharina Grosse finns representerad i samlingarna på bl.a. Centre Pompidou i Paris, Museum of Modern Art (MoMa) i New York och Magasin III i Stockholm. I Sverige är hon också känd för att ha gestaltat stationshuset i Vara.

Hela Grosses idéförslag hittar du här.

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

bLINK är en del av Västlänken: Kronotopia

I Västlänken får konstnärer och konstnärsgrupper möjligheten att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt. Katharina Grosse vann med idéförslaget bLINK en tävling om att konstnärligt gestalta infrastrukturområdet Olskroken.

Hitta till konstverket

Olskroken, Sverige