Den rosa meteoriten och det rosa partiet av räcket. Katharina Grosse, Idéförslaget bLINK
Arbete pågår

bLINK

Katharina Grosse har vunnit med förslaget bLINK som skapar en fiktiv upplevelse av att en gigantisk spotlight i rymden sänder rosa ljus till jorden. De ytor som träffas av ljuskäglan färgas rosa; järnvägsbro, gångstråk, cykelbanor och gräsmatta. Och mitt i ljuset tycks en jättelik meteorit ha landat ovanpå den nya bron vid Olskroken; en 14x11x10 meter stor skulptur som förändrar stadens skyline.

Juryns motivering

bLINK föreslår en unik och självständig gestaltning som länkar samman tid, handling och rum. Konstverket fokuserar på rörelser i området och tillför landskapet något oväntat. Att få de olika materialen i förslaget att framträda i samma kulör kommer att skapa en stark, magisk upplevelse och får infrastrukturområdet i Olskroken att framträda i sin särart. Skalan är väl omhändertagen och konstverket blir synligt även från långt håll medan det alldeles nära erbjuder en omvälvande miljö, vilket ger olika möjligheter till upplevelse. Från Kronotopia konceptet har konstnären tagit fasta på tiden, samlad i en rumslighet. Skulpturen i förslaget blir en kosmisk tidskapsel som binder samman olika tidslager i nuet och låter samtiden avteckna sig mot stadens historiska lager. Juryn upplever att idén till interventionen är starkt integrerad i området vilket ytterligare kan förstärkas genom att bron formges i nära samarbete med konstnären. bLINK kan bli ett nytt landmärke i staden, placerat i ett infrastrukturlandskap där många människor passerar och där det råder visuella kopplingar mellan trafik, rörelse och innerstad. bLINK är ett kraftfullt grepp som står upp mot det storskaliga trafiklandskapets skala och i sig själv skapar en plats mitt i rörelsen.

Om Katharina Grosse

Katharina Grosse (f. 1961, Freiburg/Breisgau, Tyskland) är verksam i Tyskland som konstnär och professor vid Konstakademin i Düsseldorf, där hon studerade. Med ett särpräglat konstnärligt uttryck har hon bidragit till att utvidga gränserna för samtida måleri och hennes arbete betraktas idag som banbrytande inom storskaliga installationer. Med ett måleri präglat av en kraftfull färgskala tar Grosses installationer helhetsgrepp om miljöer där färg flödar över olika ytor som målardukar, jordhögar, vardagsföremål och arkitektoniska strukturer. Hon låter besökaren bli omsluten av en värld av stämningar istället för att erbjudas en plats bredvid som passiv betraktare. Grosse baserar sina gestaltningar på en noggrann observation av de sammanhang de genomförs i, hon tar hänsyn till frågor om hur en plats kan aktiveras samt intresserar sig för relationen mellan konstverk och publik. Hennes arbeten förmedlar på så sätt en uppmaning till oss att intensifiera vår perceptionsförmåga, öka vår medvetenhet om de rum vi befinner oss i och att bejaka den visionära potentialen i vår fantasi.

Grosse finns representerad i samlingarna på bl.a. Centre Pompidou i Paris, Museum of Modern Art (MoMa) i New York och Magasin III i Stockholm. I Sverige är hon också känd för att ha gestaltat stationshuset i Vara.

Grosse studerade vid Konstakademin i Düsseldorf, där hon idag undervisar.

Hela Grosses idéförslag hittar du här.

bLINK är en del av Västlänken: Kronotopia

Konstnärer och konstnärsgrupper får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta till konstverket

Olskroken, Sverige