Arbete pågår

Rainbow Snake

Rainbow Snake av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 320 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna.

Rainbow Snake påminner om de lager av forna tider som finns under våra fötter när ett 320 meter långt pytonormskelettet slingrar sig genom hela Haga station, över och under jord, vid ingångarna, genom mellanplan, passager och plattformarna. Delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, på mellanplan och över tågstationens plattformar. Rainbow Snake binder på så sätt samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför, där ormens huvud dyker upp vid stationens cykelingång.

Skulpturen Rainbow Snake tar ett helhetsgrepp om hela station Hagas arkitektur och blir den röda tråd som binder ihop stationens olika rumsligheter, ett grepp som återspeglar konstnärens omsorg om resenärens rörelse på stationen. Samtidigt rimmar ormskelettets konstruktion med tågens vagnar och spårens krökar. Över plattformen skimrar pytonormskelettets kotor i regnbågens färger och påminner om insidan av snäckskal. Denna aspekt belyser sambanden mellan det inre och det yttre, mellan ovan och under mark.

I många kulturer, myter och religioner över hela världen ses ormen som ett mäktigt och mångsidigt symboliskt djur och en allegori över förgängelse. På så sätt blir skelettet även en metafor för tidens gång.

Om Huang Yong Ping

Huang Yong Ping (f. 1954, Xiamen, Kina – d. 2019, Paris, Frankrike) grundade gruppen Xiamen Dada i Kina på 1980-talet, en avantgardistisk konstnärsgrupp som utforskade korsningen mellan dadaism och buddhism. Huang Yong Ping deltog 1989 i den inflytelserika utställningen Les Magiciens de la Terre på Centre Pompidou och Grande Halle de la Villette i Paris. Huang Yong har blivit känd för sina monumentala installationer som kombinerar spektakulära former med en mångbottnad konceptuell innebörd.

Samarbeten

Trafikverket och Statens konstråd arrangerar och finansierar tävlingsomgången Kronotopia: Haga och Korsvägen. Trafikverket är beställare och byggherre för de konstnärliga gestaltningarna och ansvarar för planering och genomförande av stationerna Haga och Korsvägen i dess helhet. Statens konstråd projektleder de konstnärliga gestaltningarna, är sakkunnig expertis på konst i offentliga rum samt kvalitetssäkrar de konstnärliga gestaltningarna under genomförandefasen.

För stationen Haga är det konstnären Huang Yong Ping som gestaltar stationen med verket Rainbow Snake.

Se intervjun med Huang Yong Ping om Rainbow Snake här Foto: Ricard Estay

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

Rainbow Snake är en del av Västlänken: Kronotopia

Rainbow Snake är ett konstnärligt idéförslag för den nya järnvägsstationen Haga i Göteborg. Det är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia där konstnärer får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta till konstverket

Hagagatan, Stockholm, Sverige