Rainbow Snake av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg
Arbete pågår

Rainbow Snake

Rainbow Snake av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 320 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna.

Rainbow Snake påminner om de lager av forna tider som finns under våra fötter när ett 320 meter långt pytonormskelettet slingrar sig genom hela Haga station, över och under jord, vid ingångarna, genom mellanplan, passager och plattformarna. Delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, på mellanplan och över tågstationens plattformar. Rainbow Snake binder på så sätt samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför, där ormens huvud dyker upp vid stationens cykelingång.

Skulpturen Rainbow Snake tar ett helhetsgrepp om hela station Hagas arkitektur och blir den röda tråd som binder ihop stationens olika rumsligheter, ett grepp som återspeglar konstnärens omsorg om resenärens rörelse på stationen. Samtidigt rimmar ormskelettets konstruktion med tågens vagnar och spårens krökar. Över plattformen skimrar pytonormskelettets kotor i regnbågens färger och påminner om insidan av snäckskal. Denna aspekt belyser sambanden mellan det inre och det yttre, mellan ovan och under mark.

I många kulturer, myter och religioner över hela världen ses ormen som ett mäktigt och mångsidigt symboliskt djur och en allegori över förgängelse. På så sätt blir skelettet även en metafor för tidens gång.

Om Huang Yong Ping

Huang Yong Ping (f. 1954, Xiamen, Kina – d. 2019, Paris, Frankrike) grundade gruppen Xiamen Dada i Kina på 1980-talet, en avantgardistisk konstnärsgrupp som utforskade korsningen mellan dadaism och buddhism. Huang Yong Ping deltog 1989 i den inflytelserika utställningen Les Magiciens de la Terre på Centre Pompidou och Grande Halle de la Villette i Paris. Huang Yong har blivit känd för sina monumentala installationer som kombinerar spektakulära former med en mångbottnad konceptuell innebörd.

Se intervjun med Huang Yong Ping om Rainbow Snake här Foto: Ricard Estay

Curatorsteam

Ann Magnusson, Alba Baeza och Lotta Mossum.

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

Rainbow Snake är en del av Västlänken: Kronotopia

I Västlänken får konstnärer och konstnärsgrupper möjligheten att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt. Huang Yong Ping vann med idéförslaget Rainbow Snake en tävling om att konstnärligt gestalta station Haga.

Konstverket är beställt av Trafikverket och producerat av Statens konstråd.

Rainbow Snake Prototyp ställs ut i Göteborg. Foto: Kalle Sanner

Hitta till konstverket

Haga i Göteborg
Göteborg, Sverige