Arbete pågår

Rainbow Snake

Rainbow Snake av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 318 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna.

Om Rainbow Snake

Rainbow Snake binder samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför. Somliga delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, över tågstationens plattformar.

I vissa av rummen under jord får knotorna en skimrande effekt som likt snäckskal skildrar regnbågens färger. Skulpturen återger stationens båglinjer, tågens former och spårens krökar och tar ett helhetsgrepp som får inflytande över hela Haga stations arkitektur. Rainbow Snake för tankarna till de lager av forna tider som finns under våra fötter. I många kulturer, myter och religioner över hela världen ses ormen som ett mäktigt och mångsidigt symboliskt djur och som en allegori över förgängelse blir skelettet även en metafor för tidens gång.

Om Huang Yong Ping

Huang Yong Ping (f. 1954, Xiamen, Kina – d. 2019, Paris, Frankrike) grundade gruppen Xiamen Dada i Kina på 1980-talet, en avantgardistisk konstnärsgrupp som utforskade korsningen mellan dadaism och buddhism. Huang Yong Ping deltog 1989 i den inflytelserika utställningen Les Magiciens de la Terre på Centre Pompidou och Grande Halle de la Villette i Paris. Huang Yong har blivit känd för sina monumentala installationer som kombinerar spektakulära former med en mångbottnad konceptuell innebörd.

Huang Yong Ping är en internationellt erkänd konstnär och hans arbete har presenterats i många separatutställningar, bland annat på École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Astrup Fearnley Museet i Oslo, Barbican Art Center i London och Power Station of Art i Shanghai. År 1999 representerade han Frankrike vid den 48e Venedigbiennalen tillsammans med Jean-Pierre Bertrand och har medverkat i flertalet andra internationella biennaler. Mellan åren 2005 och 2008 anordnades en retrospektiv vandringsutställning med hans verk som visades på the Walker Art Center i Minneapolis, MASS MoCA (Massachusetts) och UCCA i Peking.

Huang Yong Ping erhöll Wolfgang Hahn-priset 2016 (Museum Ludwig, Köln, Tyskland) och erbjöds att delta vid den 7e upplagan av Monumenta med verket Empires som visades på Grand Palais i Paris år 2016.

Dessvärre gick konstnären Huang Yong Ping hastigt och oväntat bort i oktober 2019. Trots det har alla samarbetsparter i projektet uttryckt en önskan att fortsätta arbetet med konstverket Rainbow Snake på station Haga i Göteborg. Ett avtal har upprättats med konstnären Huang Yong Pings änka och dotter, som möjliggör att arbetet med konstverket fortsätter som planerat tillsammans med alla samarbetsparter.

Samarbeten

Organizers

Trafikverket och Statens konstråd arrangerar och finansierar tävlingsomgången Kronotopia: Haga och Korsvägen. Trafikverket är beställare och byggherre för de konstnärliga gestaltningarna och ansvarar för planering och genomförande av stationerna Haga och Korsvägen i dess helhet. Statens konstråd projektleder de konstnärliga gestaltningarna, är sakkunnig expertis på konst i offentliga rum samt kvalitetssäkrar de konstnärliga gestaltningarna under genomförandefasen.

För stationen Haga är det konstnären Huang Yong Ping
som gestaltar stationen med verket Rainbow Snake.

Se intervjun med Huang Yong Ping om Rainbow Snake här Foto: Ricard Estay

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

Rainbow Snake är en del av Västlänken: Kronotopia

Rainbow Snake är ett konstnärligt idéförslag för den nya järnvägsstationen Haga i Göteborg. Det är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia där konstnärer får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta till konstverket

Hagagatan, Stockholm, Sverige