Skissbild på en tågperrong
Arbete pågår

Tongue And Groove

Tongue and Groove är ett konstnärligt koncept av konstnären Danh Vo som tar avstamp i traditionell kinesisk byggnadskonst. Utgångspunkten har varit hur en samtida tolkning av de kinesiska träfogarna skulle kunna integreras i stationsmiljön. I nära samarbete med Kanozi arkitekter har en konstnärlig intervention utvecklats för hela stationen.

Genom ideas har konstnären och arkitekterna enats om principer som ger en tydlig identitet till stationen och ett ramverk till de objekt (pieces) som konstnären ansvarar för att ta fram. Dessa pieces består av plattformsmöbler som skapar en rumslig rytm och intimitet på den storskaliga underjordiska plattformen, handledare som fogas samman genom en särskild japansk fog med sprint från framgrävda trästockar från 1500-talets Göteborg samt Display landscape på östra mellanplan. I dialog med historien får resenärer genom Display landscape möta arkeologiska stenar från Göteborgs gamla bastionmur. På östra mellanplan finns också ett personalrum som getts samma omsorg i materialval och utformning som övriga stationen för att hedra de arbetare som idag och i historien utformat samhällelig infrastruktur. Konstruktioner och funktioner på stationen blir således bärare av olika lager av berättelser.

Film om processen bakom Tongue And Groove av Danh Vo Reporter: Lotta Mossum och Andreas Roth Foto: Ricard Estay

Om Danh Vō

Danh Vō (Bà Ria, Vietnam, 1975) är en internationellt uppmärksammad dansk-vietnamesisk konstnär. Som barn flydde han med sin familj från Vietnam och emigrerade till Danmark.

Migration, tillhörighet och relationerna mellan öst och väst är huvudfrågor i Vos konstnärskap. Han väver samman personliga erfarenheter med de kollektiva, och självbiografiska berättelser med de samhällspolitiska. I Vos skulpturala installationer återfinns föremål laddade av historiska skeenden. Genom de möten som uppstår mellan verkens enskilda delar och det sammanhang de visas i föreslår Vo ett kritiskt perspektiv på kulturarvsfrågor, dekonstruerar vedertagna historiska berättelser och synliggör enskilda individers plats i samhälleliga strukturer.

Vo representerade Danmark på Venedigbiennalen 2015, och har visats bl.a. på Guggenheim Museum, New York and SMK, Copenhagen, (2018), M+, Hong Kong (2018), Casa Luis Barragán, Mexico City (2018) och The National Museum of Art, Osaka, Japan (2020).

Vo är utbildad vid Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn (Danmark) och vid Städelschule, Frankfurt (Tyskland).

Idéförslaget till Tongue and Groove

Om samarbetet med Kanozi arkitekter

Curatorsteam

Lotta Mossum, Alba Baeza och Ann Magnusson

Västlänken: Kronotopia

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. Byggstart är planerad till 2018, de första tågen rullar ner i tunneln 2026. Konstnärerna som deltar i tävlingen har en exceptionell möjlighet att i ett tidigt skede påverka rummens utformning under jord.

Tongue and Groove är en del av Västlänken: Kronotopia

I Västlänken får konstnärer och konstnärsgrupper möjligheten att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt. Danh Vō vann med idéförslaget Tongue and Groove en tävling om att konstnärligt gestalta station Centralen.

Konstverket är beställt av Trafikverket och Statens konstråd.

Hitta till konstverket

Göteborg Centralstation, Göteborg, Sverige