Sex små avlånga träklossar sammanlänkade till ett symmetriskt nystan. Idéförslaget Tongue and Groove.

Tongue And Groove

Med sitt idéförslag Tongue and Groove vann Danh Vō den internationella tävlingen att konstnärligt gestalta station Centralen i Västlänken. Tongue and Groove är ett konceptuellt verk som tar avstamp i traditionell kinesisk byggnadskonst. Samtida tolkningar av gamla kinesiska träfogar kommer att genomsyra stationsmiljön och integreras i hela anläggningen, från pelare, stolar och golv, till handtag, lampor och möblemang. Vanliga konstruktioner och funktioner blir således bärare av olika lager av berättelser.

Juryns motivering

Danh Vō är utbildad vid Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn (Danmark) och vid Städelschule, Frankfurt (Tyskland).

Tongue and Groove presenterar ett tydligt idéförslag som på ett unikt sätt kan genomsyra station Centralen. En medvetenhet om skala möjliggörs som rör sig från den kroppsligt intima till en större storskalig förståelse av hela anläggningen. Materialval framstår som en viktig del av förslaget och ska tas fram i nära samarbete med projektets arkitekter.

Migration, tillhörighet och relationerna mellan öst och väst är huvudfrågor i Vōs konstnärskap. Han väver samman personliga erfarenheter med kollektiva, och självbiografiska berättelser med samhällspolitiska.

Konceptet ger på så sätt stort utrymme för vanliga konstruktioner och funktioner att bli betydelsebärande med olika lager av berättelse. Juryn har tagit fasta på att verket med sina många detaljer kan ge resenären en mångtydig och varierad upplevelse över tid. Med avstamp i traditionell kinesisk byggnadskonst föreslår konceptet att samtida folkvandringar, dagens utbyte av varor och idéer förbinds med dess historiska föregångare i Sidenvägen. Tematiken i Kronotopia med dess koppling till Göteborgs historiska handel med Ostindiska kompaniet kan på så sätt uppmärksammas samtidigt som förslaget associerar till stadens komplexa väv av identitet, arv och förhållande till en globaliserad värld.

Om Danh Vö

Danh Vō (Bà Ria, Vietnam, 1975) är en av världens just nu mest uppmärksammade konstnärer. Som barn flydde han i en handgjord båt tillsammans med sin familj från ett krigssargat Vietnam och emigrerade till Danmark.

Migration, tillhörighet och relationerna mellan öst och väst är huvudfrågor i Vōs konstnärskap. Han väver samman personliga erfarenheter med kollektiva, och självbiografiska berättelser med samhällspolitiska. Konstverken är konceptuella och underminerar gränserna mellan objekt och livsformer. Vōs arbete rymmer flera format som installation, skulptur, fotografi, pappersbaserade verk samt objekt han funnit på antikvariat e.d. och som han för samman i komplexa installationer. Genom de möten som uppstår mellan verkets enskilda delar och det sammanhang de visas i föreslår Vō ett kritiskt perspektiv på kulturarvs frågor och dekonstruerar vedertagna historiska berättelser.

Vō representerade Danmark på Venedigbiennalen 2015, är aktuell med separatutställning på White Cube i Shanghai, har visats bl.a. på Guggenheim i New York och vann Hugo Boss Prize 2012.

Vō är utbildad vid Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn (Danmark) och vid Städelschule, Frankfurt (Tyskland).

Läs idéförslaget till Tongue and Groove

Tongue And Groove är en del av Västlänken: Kronotopia

Konstnärer och konstnärsgrupper får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

Hitta till konstverket

Göteborg Centralstation, Göteborg, Sverige