Utklädda personer på en trappa

El Rey gick ovan el Rainbow blev en vacker Rosa, festmåltid på Ekekas Mantel

El Rey gick ovan el Rainbow blev en vacker Rosa, festmåltid på Ekekas Mantel är en storskalig installation och ett performancekonstverk av Valeria Montti Colque. Det är producerat av Statens konstråd för Örebro OpenArt.

Valeria Montti Colque är känd för att skapa bildvärldar där nya berättelser och karaktärer får växa fram och där ritualistiska performances öppnar upp för olika slags gemenskaper och känslor av att få höra till. Hon inspireras av vardagslivet, religioner, myter, ritualer och populärkultur. Genom att skapa karaktärer som tar över platser och genom att foga samman föremål, bilder, symboler och berättelser– både från trosföreställningar som är vanligt förekommande i Anderna och från andra delar av livet– bildas en ny helhet som bär på nya betydelser.

Valeria Montti Colque är född i Sverige men är en del av den chilenska och latinamerikanska diasporan– något som också gör sig påmint när hon representerar Chile i 2024 års Venedigbiennal. Hon strävar efter att skapa en plats där publiken kan ömsa vardagens skinn och släppa etablerade normer och roller. En plats där du tillåts vara den du är eller den du önskar att bli.

När konstnären skapar en sådan plats i Örebro, inleder hon en dialog med ett av stadens landmärken– statyn som föreställer kung Karl XIV Johan och som bär på olika berättelser om makt och hierarkier. Här får den dock en ny skepnad när Valeria Montti Colque förvandlar den till en Ekeka –en gudinna skapad av konstnären baserad på El Ekeko, guden som enligt folktron i Anderna symboliserar välgång och välstånd. Platsen runt statyn omsluts av Ekekas gigantiska mantel. Den är konstruerad av blommor och prydd med en slags regnbåge bestående av tretton färger, en Relmu– regnbåge på Mapudunguspråket. Inspirationen till regnbågen kommer från ett tyg som skapades under pandemin när omkring 500 Mapuchevävare i Chile tillsammans vävde en 1 km lång väv ett traditionellt tyg med förhoppning om att slå ett världsrekord.

Det gemensamma arbetet är i allra högsta grad också närvarande i Örebro när den nya världen byggs upp tillsammans med publiken. I samband med ingivningen av Örebro OpenArt 2024 leds publiken av ett flertal av Montti Colques karaktärer i en ritualliknande procession från Örebro slott till Karl XIV Johan-statyn– en initieringsrit som sedan kulminerar i byggandet av ett heligt minnesberg, en så kallad wak’a. Det består av föremål och bilder som lämnats in av örebroare under våren och som bär på spår av många människors liv.

När berget är byggt, placeras det på en flotte och deltagare och alla som är närvarande– medverkande konstnärer, deltagare, åskådare och de fåglar som brukar hålla till vid statyn–bjuds på en festmåltid.

Valeria Montti Colques verk kan ses som kärleksförklaringar till mångfald och förvandling där känslor gestaltas genom färger, dofter och ljud. De bär på en kärna av längtan efter att få hylla den skönhet som finns i jordens ständigt pågående förvandling.

El Rey gick ovan el Rainbow blev en vacker Rosa, festmåltid på Ekekas Mantel inleder Statens konstråds serie ”All my relations”, som genom konstnärliga praktiker undersöker ritualens förmåga att skapa gemenskap och tillhörighet. Serien består av flera tillfälliga offentliga konstprojekt.