Digital illustration på ett hus i en tallskog

Nytt skissuppdrag för konstnärer på Gotlands regemente P18:s nya militärrestaurang Tofta 

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent textilt konstverk för militärrestaurangens 3 x 14 meter stora fondvägg. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Fortifikationsverket.

Byggnaderna ligger i ett landskap där alvarsmark möter skogsmark. Idén är att försöka bevara så mycket som möjligt av naturen orörd för att de nya byggnaderna ska upplevas som hus i skog. De byggnader som ligger i direkt anslutning till alvarsmarken har fasader av stenmaterial, som ljuspigmenterad betong eller puts. Sockelvåningens matrisgjutna infärgade ljusgrå betong tar upp landskapets kalksten.

Tänkt plats för den konstnärliga textila gestaltningen är den nya militärrestaurangens 3 x 14 meter stora fondvägg på entréplan, plan 1. Restaurangen är dimensionerad för 850 lunchgäster och det kommande konstverket är en viktig identitetsskapande del av restaurangen.

Den curatoriella visionen tar sin utgångspunkt i det gotländska landskapet med dess närhet till havet, alvarsmarken, dess djurliv och Gotlands historia som har formats av dess strategiska läge mitt i Östersjön. Mötet med ön ger ett anslående intryck. Ön är omgiven av hav och har en oändlig horisont som möter det bitvis karga landskapet. Här finns ett suggestivt ljus som reflekteras och förstärks av den ljusa kalkstensgrunden. Landskapet kan ses som en metafor för vårt inre känsloliv och identitet och därmed representant för större mänskliga värden. Genom tiderna finns även en stark tradition av att konstnärer gestaltat fanor och flaggor med heraldiska motiv. Genom ett textilt konstverk för militärrestaurangens fondvägg kan en länk skapas till de historiska tidslagren med möjlig inspiration från en heraldisk tradition där Försvarsmakten är en viktig kulturbärare.

Samverkanspart är Fortifikationsverket och representanter för Försvarsmakten ingår i samrådsgruppen.

Intresseanmälan Gotlands regemente P18 nya militärrestaurang Tofta

Under processen kommer två (2) à 80 000 SEK. Avsikten är att tilldela en konstnär genomförande kontrakt på 1 500 000 SEK.

Skicka intresseanmälan senast 2024-06-03 
OBS! För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign