Byggnad framför vatten

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Boverkets nya huvudkontor i Karlskrona

Boverkets nya lokaler ligger centralt i Karlskrona och ingår som en del i en större helhet när den historiska staden byggs ut. Den konstnärliga gestaltningen kan här skapa ett stråk som stärker kopplingen exteriört – interiört.

Om platsen

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket flyttar till nya lokaler placerade på Skeppsbron centralt i Karlskrona och ingår som en del i en större helhet när den historiska staden byggs ut och en värdig entré skapas till Världsarvs- och Örlogsstaden Karlskrona. Arkitektkontoret sandellsandberg har ritat en signaturbyggnad med fasader i kolat trä, där den svarta färgen och de röda utskjutande undersidorna för tankarna till den till den traditionella svarttjärade klinkbyggda Blekingeekan med sina röda inslag på botten, durk och de röda seglen.

Om den konstnärliga gestaltningen

Den konstnärliga gestaltningen kan här skapa ett stråk som stärker kopplingen exteriört – interiört. Genom att fånga upp platsens historiska och marina lager, närheten till havet med dess fartygshistoria, navigering både bildligt och symboliskt samt kontakten med omvärlden med hjälp av fyrtornens ljus.

 

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning, Boverket

En (1) konstnär/konstnärsgrupp kommer att tilldelas skissuppdrag à 80 000 SEK. Avsikten är att efter avslutad skissprocess ingå avtal med konstnären om genomförande av skissförslaget (á 1 000 000 SEK). Beslut om att ingå sådant avtal fattas efter slutfört skissuppdrag.

Skicka intresseanmälan senast 2024-01-31
För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.