Vad händer när lokala konstaktörer initierar offentliga konstprojekt?

Välkommen till en konferens 2–4 december då vi gemensamt utforskar vad som händer när konstnärer och konstaktörer driver projekt i offentliga rum!

Datum och tid: 2 december kl. 09.00–15.30 och 3 december kl. 09.00–12.30, samt 4 december kl 13.00–17.00.

En konferens i två delar över tre dagar

Den första delen är webbaserad och äger rum 2–3 december i Zoom. Med avstamp i tolv projekt som har utvecklats mellan 2018–2020 inom Statens konstråds projekt Kunskapsnav offentlig konst bjuder vi in dig som deltagare att tillsammans med oss svara på några frågor:
– Vilka offentliga rum får vi syn på när konstaktörer initierar projekt i gemensamma livsmiljöer?
– Vad är det för strukturer som behövs för att möjliggöra för konstnärer och konstaktörer att initiera och utveckla projekt i det offentliga rummet?
– Vad behövs i ditt sammanhang för att lokala konstaktörer ska i högre utsträckning kunna initiera konstprojekt i offentliga rum?

Medverkande

De tolv projekten som medverkar är:

Program

Konferensprogrammet har tagits fram av Annika Enqvist och Giorgiana Zachia, Statens konstråd. Kajsa Balkfors och Jesper Hök faciliterar processen.

2 december

08:45 Teknisk uppstart
09:00 Introduktion
09:10 Incheckning
09:20 Projektpresentationer

 • Projekt på Busstorget i Östersund av IntraGalactic arts collective
 • Processer av Alvesta utställningshall
 • Verkstaden av konstnärsgruppen Kollegium, Göteborg
 • Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden av Mossutställningar, Stockholm

10:15 Paus
10:30 Fortsättning projektpresentationer

 • Processen av The Non Existent Center/Ställbergs gruva, Ljusnarsberg
 • Krabstadt Buttons av Monkey Machine Film, Berlin, Köpenhamn, Malmö
 • Sommarpaviljongen av Grafikens hus, Södertälje
 • Vi är den här platsen eller tillståndet av konstnärerna Johanna Gustavsson och Malin Holgersson, Göteborg

11:25 Paus
11:30 Fortsättning projektpresentationer

 • Det läckande monumentet av Kultivator, Öland
 • Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap av konstnärerna Malin Arnell och Åsa Elzén, Julita, Katrineholm
 • Naturen tar över av Österängens konsthall, Jönköping
 • Omvandling pågår av konstnären Sara Söderberg, Kiruna/Gällivare

12:30 Lunch
13:30 Dialogpass 1

 • Vad är det för kunskap vi ser och vilka lärdomar drar vi från denna typ av projekt och finansiering?

14:30 Paus
14.40 Dialogpass 2

 • Vad kan vi kan ta vidare för att möjliggöra konstaktörsdrivna och egeninitierade offentliga konstprojekt framöver?

15:10 Uppsummering
15:30 Slut

3 december

08:45 Teknisk uppstart
09:00 Incheckning
09:30 Delning /lyssning i helgrupp
09:40 Dialogpass 3

 • Vad är det för strukturer som behövs för att möjliggöra för konstnärer och konstaktörer att initiera och utveckla projekt i det offentliga rummet?

10:25 Paus
10:40 Dialogpass 4

 • Vad behövs i ditt sammanhang för att lokala konstaktörer ska i högre utsträckning kunna initiera konstprojekt i offentliga rum?

11:30 Paus
11:35 Dialogpass 5

 • Hur formulerar vi möjligheterna och motiven att arbeta med projekt initierade på konstnärlig grund (av konstnärer/konstorganisationer)?

12:00 Uppsummering
12:30 Slut

Anmälan är stängd

4 december

Den 4 december kl 13.00–17.00 sker den andra delen som bär namnet Power Walks: Luft. Detta är den fjärde akten av Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden som är ett samarbete mellan Mossutställningar och Statens konstråd. Denna gång riktas blicken mot elementet luft. Mossutställningar är ett av de tolv pilotprojekten inom utlysningen Lokala konstaktörer. Via sin Youtubekanal, Facebooksida och webbsida sänder de ett digitalt grävande stadsvandringsmaraton, som med en brokig skara guider utforskar osynliga dimensioner i naturen och samhället.

Du kan själv följa evenemanget i direktsändning nedan. Power Walks: Luft kommer även att filmas och det finns möjlighet att ta del av evenemanget i efterhand.

Program
13.00 Eric Stempels, astronom
13.25 Hanna Tuulikki, konstnär, ”Little Drum Wood”
13.40 Anders Båth och Irene Lehrner, ingenjörer och forskare
14.00 Paus 15 minuter
14.15 Herman Persson, arkitekt
14.35 Marie-Louise Richards, arkitekt
14.50 Rahel Belatchew, arkitekt och Carl Schlyter, Greenpeace
15.20 Paus 15 minuter
15.35 Helena Friberg Ruge, boende Hjorthagen
15.55 Loulou Cherinet, konstnär, ”En hermetiskt tillsluten fiktion”
16.10 Michael Erman, Utredningssekreterare
16.55 Harun Morrison, konstnär, ur ”Cries of Stockholm”