Loulou Cherinet på Eldmarknaden

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

Med konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden vill Mossutställningar bidra med ett holistiskt perspektiv på stadsplanering. Programmet utgör en undersökning av de faktorer som påverkar hur stadsplanering görs och tillämpas: vem som får bygga staden och vem kan och får bo där?

År 2016 observerade två konstnärer från studiokomplexet Studio Mossutställningar hur det omgivande hamnområdet förvandlades till Norra Djurgårdsstaden – en ”hållbar stadsutveckling i världsklass”. Över 5000 internationella delegater besöker årligen detta stadsutvecklingens skyltfönster för svensk ingenjörskonst. Men hur påverkas kriterierna för ekologisk hållbarhet av ekonomiska intressen, och kan utvecklingen anses hållbar ur ett kulturellt och socioekonomiskt perspektiv? Är denna form av stadsutveckling svaret på vad vi behöver för att överleva klimatkrisen?

Utifrån konstnärernas två perspektiv utformades ett omfattande program som samlar regionens djärva och modiga tänkare, arbetare och skapare med alla möjliga erfarenheter för att bidra till det paradigmskifte som de flesta anser vara nödvändigt, men som få vågar drömma om.

I Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuds konstnärer in för att tillsammans med allmänheten, forskare, arbetare och beslutsfattare pröva visioner för hållbar utveckling. Programmet undersöker de faktorer som påverkar hur hållbar stadsplanering förstås, görs och tillämpas: Vilka får bygga staden och för vilka? Hur formas platsen för de som verkar och lever här? Ambitionen är att föreslå en expanderad syn på hållbarhet där planetära, personliga, kulturella och socioekonomiska perspektiv vävs in.

Titeln är en referens till den roll konstnärer tilldelas i byggprojekt, där enprocentsregeln föreskriver att en andel av produktionskostnaden av offentliga byggnader ska gå till uppförande av konst. När enprocentsregeln infördes kallades uppdragen ”konstnärliga utsmyckningar” och reformen förknippades senare med folkhemsidén och ett syfte att främja en demokratisk tillgång till konst. Med Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden framförs tanken att konstnärer kan erbjudas en roll bortom utsmyckande eller arkitektoniska uppdrag där både institutionskritik och generativa samhällsmodeller får plats. Konstnärer kan skapa konst som är visionär, som alstrar alternativa etiska normer och berättelser, och som i denna instans dedikerats att rucka på dominerande förhållningssätt till stadsutveckling.

Programmet pågår under 2018-2021 och är strukturerat som en teaterpjäs. Staden framställs som en scen för utveckling där ridån går upp för fem ”akter”, som tar sig an varsitt av våra fem grundelement: jord, eld, vatten, luft och eter.

Varje akt utgörs i sin tur av en serie scener:

  • Ett offentligt konstverk som gräver i stadsdelsutvecklingen som företeelse.
  • Ett maraton av undersökande vandringar som lyfter fram olika sätt att tolka stadslandskapet.
  • En central utomhusmarknad där vi utbyter fantasier och kunskaper om hållbara framtider med en omfattande mängd av skrån och erfarenheter från hela Norden.

Som inramning till konstprogrammet finns en faktaspäckad ”prolog” om Norra Djurgårdsstadens tillkomst, samt en oberoende gratistidning om stadsomvandling som distribueras i kollektivtrafiken, där varje nummer tar sig an en av stadens rollfigurer.

Följande konstnärer har fått i uppdrag att skapa nya arbeten: Sara Söderberg (jord), Loulou Cherinet (eld), Newton Harrison (vatten), They Are Here (luft) och Holly Keasey (eter).

Stockholmstidningens tidningsredaktion består av Maja Hammarén, Elof Hellström, Louise Khadjeh-Nassiri och Helen Runting.

Curatorer för projektet är Stella d’Ailly och Holly Keasey.

Tidningen designades av Louise Khadjeh-Nassiri, prologförfattare var Josefin Wangel Weithz, samordnare och administratör var Henrik Schmidt, kommunikationsansvarig var Johan Palme och den grafiska formen gjordes av Benedetta Crippa.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.