Plankor och trämaterial i en hög

Omvandling pågår

Längs en vandringsled har konstnären Sara Söderberg gestaltat ett vindskydd med återbruk av material som lämnas kvar när Malmberget rivs och flyttas. Ett slags uridé om hemmet; ett rum som erbjuder skydd och vila – en destination.

Stadsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget är utgångspunkt för konstnären Sara Söderbergs konstprojekt Omvandling pågår. Hon undersöker hur material värdesätts, devalveras, möjliggör, förbrukas och förflyttas i ett så kallat postindustriellt samhälle genom att studera förändringen och ta reda på det som markerats som avfall, det som efterlämnats som ingen längre vill ha, och återanvända detta i gestaltandet av ett konstverk. Distanseringen mellan människa och en naturnära kretsloppstanke är grundpremissen och utifrån det perspektivet låter hon platsen, samt en tät dialog med andra lokalt verksamma och inbjudna medverkande, styra arbetets riktning och resultat.

Omfattningen av omvandlingen i Malmfälten är unik i sitt slag då hus, hem och hela samhällen nedmonteras och flyttas för att möjliggöra en fortsatt malmbrytning. Att förflytta människor på grund av järnindustrin är inget nytt eller unikt, samisk kultur i området har länge präglat och präglats av dessa marker och tvingats flytta på sig för jakten på den eftertraktade malmen och dess anspråk på ytterligare arealer. Relationen mellan natur och ytterligheter i mänsklig kultur genomsyrar hela upplevelsen av platsen. Bergmassiv som tornar högt över havet står bredvid berg vars massa bryts ned i tiotusentals ton om dagen. Allt marknadsförs som en resurs, men framstår som helt väsensskilda i hur vi relaterar till dem.

Denna monumentala flytt innebär att mängder av trottoarer, hus, hem, tennisbanor och skolor som nyss var dugligt ska bli utbytt till nytt. Allt material i ett samhälle är förbrukad energi, koldioxid som fyller atmosfären. Konstnären utgår från en syn på kulturen som byggd på föreställningen att resurser är ändlösa. Ett ekonomiskt system har skapats som kräver produktion och konsumtion av nytt framför ett cirkulärt återanvändande. Projektet utgår från att människor genom historien har behövt handskas med de lokala förutsättningar de haft för handen, och därmed varit i direkt relation till jorden, skogen, vattnet och berget. I en antropocentrisk samtid väljer och vrakar den rika delen av jordens befolkning från ett globalt smörgåsbord av ”naturresurser” utan en relation till dess ursprung. Natur görs till människans materiella kultur när den sprängs, utvinns, fraktas, förädlas, fraktas, prefabriceras, fraktas, konstrueras, rivs, fraktas, bränns, och grävs ner på en massiv global skala som förskjuter kunskapen om vad materialen omkring oss egentligen är, dess ursprung och vilka konsekvenser förädlingen har. Konsekvenser för natur, djur och människa, men även den kroppsliga, sinnliga och estetiska upplevelsen som förändras när de mått, linjer, ytor och material som omger oss är utformade för att vara snabba, billiga och få plats, först i en fabrik, sedan i en fraktcontainer, och vars värde sjunker ofattbart snabbt när de till och med är gjorda för att gå sönder och ge plats för nytt.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Hitta till konstverket

Malmberget, Sverige