Vi är den här platsen eller tillståndet

Konstnär: johanna gustavsson, malin holgersson Kategorier: Tillfällig konst Ort:

Vi är den här platsen eller tillståndet är ett ljudverk som ges i en lägenhet i Bergsjön i Göteborg. Publiken tar del av verket genom hörlurar med tredimensionellt ljud som skapar en känsla av att befinna sig både i huvudpersonens lägenhet och i hennes huvud.

Om Vi är den här platsen eller tillståndet

Vi är den här platsen eller tillståndet är en aktiverande hörlursföreställning som ges i en lägenhet i Bergsjön i Göteborg. Manuset bygger på romanen med samma namn som föreställningen, skriven av Johanna Gustavsson med Malin Holgersson som redaktör. Verket undersöker beroende, medberoende och psykisk ohälsa som platser där gränssnittet mellan det offentliga och det privata prövas. Det handlar om vem som ges makten över vad som anses vara friskt och sjukt och sambandet mellan klass, värdighet, tillhörighet och egenmakt.

Publiken förflyttas in i ett urbant ljudlandskap och får följa huvudpersonen Johanna/Simone, ett jag vars identitet är splittrat i två. Johanna Gustavsson och Malin Holgersson arbetar med binauralt ljud, en tredimensionell ljudbild som ger lyssnaren känslan av att vara i en annan människas nu, både kroppsligt och rumsligt. Stora delar av verket utspelar sig i Johanna/Simones lägenhet. Genom att låta dramat utspelas på samma plats som fiktionen äger rum och använda sig av tredimensionellt ljud löser de upp gränsen mellan verklighet och dramatik.

Händelser och minnen är sammanflätande till suggestiva ljudupplevelser. Publiken tar del av ljudverket via hörlurar och ledsagas i grupp genom lägenheten av Johanna eller Malin. Allteftersom berättelsen utvecklar sig i hörlurarna förändras lägenheten och publiken ges möjlighet att uppleva föreställningen med flera sinnen.

Föreställningen/ljudverket visades 29 november–7 december 2019 i en lägenhet på Siriusgatan i Bergsjön i Göteborg.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

  • Ljudverket är framtaget av konstnärerna Malin Holgersson och Johanna Gustavsson i samarbete med Statens konstråd och Familjebostäder. Det är ett av tolv lokala konstprojekt som ingår i Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst 2018–2020. Verket är även ett gästspel i Folkteaterns satsning på ny och experimentell scenkonst.

 

  • Lokala konstprojekt är en del av regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst och syftar till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Här kan du lyssna på ett ljudreportage om föreställningen

Reporter: Nana Håkansson
Foto: Sara Lindquist