Vandring i hembygdsförening

Processer

Processer är ett konstprojekt curerat av Veronica Wiman som drevs under ett år på Alvesta utställningshall med omnejd med de inbjudna konstnärerna Amanda Cardell, r a k e t a, Cecilia Wendt/Annelie Nilsson/Karin Grundström.

Alvesta utställningshall bjöd in verksamma konstnärer till Alvesta med omnejd för att utforska idéer om offentlighet och gemensam livsmiljö. I arbetet med Processer låg fokus på den konstnärliga processen och längre undersökande praktiker med utgångspunkt i en plats. Alvesta är en ort i Alvesta kommun i Region Kronoberg som berörs av såväl glesorts- som landsbygdsfrågor. Alvesta utställningshall är belägen på övre våningen i Alvesta Järnvägsstation, i den gamla vänthallen som varit i bruk sedan början av 1900-talet. Stationen är tätt trafikerad och många människor rör sig genom stationshuset, några av dem hittar upp och är återkommande besökare i utställningshallen. Här finns också den gamla matsalen där man åt lunch under stoppet i Alvesta mellan Malmö och Stockholm, som idag rymmer bokantikvariatet Bokpärlan.

Veronica Wiman tog över den konstnärliga ledningen för Alvesta utställningshall då den befann sig i ett utvecklingsskede. Hon arbetade fram en ny inriktning på verksamheten och sökte nya målgrupper. Syftet är att visa/möta lokal publik och förbiresande med en utforskande samtidskonst som belyser lokala frågor ur specifika perspektiv, samt att engagera ett antal konstnärer under en längre tidsperiod för att möjliggöra en undersökande process med öppna tankar om resultat.

Statens konstråds utlysning Lokala konstprojekt var en möjlighet att arbeta med samtidskonst på detta sätt. Processer blev titeln på det projekt som samlade konstnärerna Amanda Cardell, raketa (Åsa Lipka Falck, Susanne Skoog och Cecilia Engberg), Cecilia Wendt, Annelie Nilsson och Karin Grundström. Tanken var att bjuda in medverkande och deras pågående konstnärliga arbeten för att göra nedslag och utforska det lokala i Alvesta med omnejd under ett år. De parallella processerna visades med jämna mellanrum i utställningshallen, för att göra arbetet publikt och tillgängligt för besökare. Konstnärernas arbeten och nedslag i marker och miljöer under året gjordes i samarbete med lokala aktörer som exempelvis olika föreningar, hembygdsföreningar, boende och andra verksamheter. Konstnärerna och projekten möttes också genom gemensamma intressen och punkter, och närde varandras utforskande processer. Projektets längre tidsram och fokus på utforskande, utan krav på gestaltade resultat eller kompletta utställningar, skapade spår och dialoger som ständigt togs vidare. I fem utställningar på Alvesta Utställningshall samlades dessa spår och avtryck från alla medverkande, och tillsammans skapades utställningarna på plats. Detta möjliggjorde att besökare kunde följa processerna som gestaltades och också bjudas in till vidare samtal och möten.

Samproduktion som en del av regeringsuppdrag

Detta är ett av tolv lokala konstprojekt som var en del av Statens konstråds regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020). Projekten syftade till att undersöka konstbegreppet och vad konst kan vara. Urvalsgruppen på Statens konstråd som valde ut projekten bestod av: Magdalena Malm, fd direktör, Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Elena Jarl, assisterande curator, Giorgiana Zachia, samordnare Stärka konstorganisationer och Edi Muka, curator.

Hitta till konstverket

Alvesta, Sverige