Personer som tittar på witeborads.

Samtidskonstdagarna 2023

Samtidskonstdagarna 2023 bjöd på fullspäckat program inspirerat av digitala träffar och samtal som var under våren. Programmet gav utrymme för deltagarstyrd agenda med stor möjlighet att arbeta med frågor som Hur kan vi förstå och navigera i de trender och skiften vi ser i samhället? Hur kan vi agera så att samtidskonsten fortsatt kan spela en viktig roll? I centrum står samtalet och mötet.

Program för konferens i Malmö 25–26 oktober

Onsdag 25 oktober kl 10.30–17.30

Plats: Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö
Processledare under konferensen på Moriska paviljongen är Kajsa Balkfors och Jesper Hök.

10.30 ankomst och registrering

11.00 välkommen och inledning: vilka är vi som är här? Organisering för lärande.

Fredrik Sjögren, Ordförande Region Skånes kulturnämnd
Janne Grönholm, Ordförande i Malmö stads kulturnämnd
Patrick Amsellem och Giorgiana Zachia, Statens konstråd

12.20 Lunch

13.20 Aktuellt från Bildkonst Sverige med Magdalena Malm.

13.50-17.00 (med pauser) Workshop: Erfarenheter från konstfältet.
Lyssnande, lärande och dialog utifrån 15 samtida berättelser. Aktörer från olika delar av konstfältet bjuder in till dialog med utgångspunkt i sina erfarenheter. På plats kommer du välja att delta i ett av följande samtal:

 • Susanne Ewerlöf, curator: om arbetet med att utveckla internationella projekt för och med curatorer och konstnärer. Susanne Ewerlöf tar avstamp i erfarenheterna av att vara en fri aktör i Curatorial Program for Research.
 • Tomas Colbengtson, Sápmi Salasta: om arbetet med att utveckla ett unikt internationellt residensprogram för samtida urfolkskonstnärer som en del i ursprungsbefolkningens kamp för erkännande och helande.
 • Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd: om diversifierad finansiering för konstinstitution med bibehållen integritet för konsten utifrån sin erfarenhet från Skissernas museum.
 • Jenny Kalliokulju, konstansvarig Åstorps kommun och Andreas Kurtsson, Röstånga konsthall: om mångsidiga samarbetsprocesser utifrån erfarenheten med Den Platta Jorden, ett nätverk för konstnärligt utforskande i Skåne.
 • Erik Uddenberg, dramatiker och dramaturg: konkreta verktyg och erfarenheter av att arbeta konstnärligt med scenkonst i dialog med en ung publik. Erik Uddenberg tar avstamp i sina erfarenheter från Unga Klara.
 • Jonelle Twum, konstnär: om arbetet med utvecklingen av ett samtida arkiv som samlar erfarenheter från afrosvenskar och svarta personer i Sverige. Jonelle Twum tar avstamp i Black Archives Sweden.
 • Filip Zezovski Lind, tillförordnad kulturchef i Jönköpings kommun: om att främja och integrera konstnärliga kompetenser i samhällsutvecklingen, kompetenser som ofta innebär att utmana och överskrida de byråkratiska ramarna inom kommunen.
 • Gonçalo Marques, Northern Sustainable Futures: on building the infrastructure of an art-focused village in Moskosel, in northern rural Sweden.Art, nature and innovation are blended with immersive reality experiences and new platforms to financially support artists. (In English)
 • Ana María Bermeo, projektledare för Konst och hälsa, Konstfrämjandet Skåne: om kursen ”Att se konst” och om utveckling av förmedlingsmetoder för att främja välmående hos vård- och omsorgspersonal med konst som utgångspunkt och empati som resurs.
 • Matti Sumari, Alta Art Space: om att engagera och bygga opinion kring ateljéns prekära tillvaro – alla vill ha konst i sina kvarter men ingen vill hyra ut lokaler till konstproduktion.
 • Mariangela Mendez Prencke (Havremagasinet) om att utveckla samarbete mellan konstorganisation och oberoende curatorer.
 • Lotta Mossum tf konstprojektchef, Statens konstråd: om att använda diplomatiska verktyg i heta lägen utifrån arbetet med Future Island på Campus Albano.
 • Anna Jönsson och Macarena Dusant, Grafikens Hus: ”Det är inte magi utan helt genomförbart!”
  Konkreta metoder och verktyg för att motverka homogenitet och diskriminerande strukturer på en konstinstitution och skapa en mer hållbar och jämlik arbetsplats.
 • Greta Burman, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar: hur navigera ett utställningsprojekt som visas i 136 av Sveriges kommuner där en mängd olika aktörer är inblandade? Med utgångspunkt i erfarenheterna från utställningen Vävda rum.
 • Anna Wahlstedt och Rena Baledi, Offentlig konst, Malmö stad: om Hela staden är ett monument -en konstnärlig undersökning av makt, minne, rasism och omsorgspraktiker i det offentliga rummet.

Kvällsprogram 25 oktober på Malmö konsthall

Adress: St Johannesgatan 7

18.00 Introduktion till utställningen Ingela Ihrman på Malmö Konsthall

19.00 Middag på restaurang SMAK vid Malmö konsthall.

 

Torsdag 26 oktober kl 08.30–17.30

Plats: Moriska Paviljongen, Norra Parkgatan 2, Malmö

09.00 Workshop: Hur påverkar och påverkas vi av samtiden och framtiden?
Som ett stöd i samtalet utgår vi bland annat från finska framtidshuset Sitras beskrivning av Megatrender som påverkar samhället. Vi inleder med en kort presentation av dem.

10.30 Paus

10.55 Workshop fortsätter

12.05 Lunch

13.05 Delad mitt itu – Performance med Gülbeden Kulbay. Det är ett interaktivt verk som innebär att du blir medskapare i verket. Som en del av performancen ber konstnären deltagarna att ta med ett personligt föremål som blir en del av verket men som du får tillbaka.  Max 30 aktiva deltagare i performance. Alla andra kan uppleva denna performance som publik.

13.30 Deltagarnas agenda

14.20 Paus

14.45 Deltagarnas agenda fortsätter

15.25 Summering och nästa steg

16.00 Avslut program på Moriska Paviljongen

16.30–18.00 Finansering och stödstrukturer – anmälan till något av nedanstående görs den 25 oktober på Moriska Paviljongen:

Kulturrådet bjuder in till rundabordssamtal om möjligheter att stärka samtidskonstens infrastruktur och den internationella närvaron för bildkonst, form och konsthantverk. Med: Anna Eineborg och Anna Livén West. Lokal: Galleri Signal, Monbijougatan 17D. Max 20 personer.

Postkodstiftelsen: Från idé till projekt – en workshop om hur du söker stöd och utformar ditt projekt – från idé till projektplan. Med Robert Brodén. Lokal: Moriska Paviljongen. Max 30 personer.

Workshop med Nordisk kulturkontakt och Nordiska kulturfonden: Möjligheter för internationellt samarbete inom konst och kultur. Med Katja Långvik och Sidsel Eskesen (Nordisk kulturkontakt) och Annemette Friis och Nina Leppänen Rickert (Nordiska kulturfonden). Lokal: Moderna Museet Malmö, Ola Billgrens plats 2-4.

Konstnärsnämnden presenterar möjligheter till internationella samarbeten för konstarrangörer. Med Lena Malm och Karolina Pahlén.  Kulturrådet – Kreativa Europa Desk presenterar aktuella utlysningar med fokus på bild- och formområdet och Kulturrådets nya stöd för medfinansiering. Med Ann Traber. Lokal: Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6.

Kvällsprogram 26 oktober på Malmö konstmuseum

Adress: Malmöhusvägen 6

19.00 Introduktion av grupputställningen Happily Ever After med kuratorerna Anna Johansson och Julia Björnberg. (max 50 pers).

19.30 becoming ecru: First Phase and the Initiation, performance av Jenny Grönvall.

Bussresor och guidade turer

Besöksdag 27 oktober – program till konstens platser i Skåne

Skånes konstförening arrangerar tre bussturer till olika hörn av Skåne. På varje plats ges introduktioner av verksamheterna och deras pågående projekt. Väljer man att stanna i Malmö erbjuds en guide för att upptäcka stadens konstliv på egen hand.

Samtidskonstdagarnas besöksdag är ett samarbete mellan Statens konstråd, Skånes konstförening, Region Skåne, Visit Skåne och Malmö stad.

Bussresa 1: Sydost – konstnärlig produktion på landsbygden

Gylleboverket, Östra Vemmerlöv
Tjörnedala konsthall, Baskemölla
Rikstolvan

08.30 Avfärd från Malmö
16.30 Tillbaka i Malmö
Lunch och fika ingår.

Turen mot sydöstra Skåne besöker verksamheter som bedriver konstnärlig produktion och utveckling på landsbygden. Gylleboverket är en konstnärsgrupp och en samlingsplats för konstnärliga experiment, självorganisering, permakultur och film. Östra Skånes Konstnärsgrupp, som driver Tjörnedala konsthall, är en plattform med 120 yrkesverksamma medlemmar bosatta i området. Rikstolvan är en konsthall som fyller gapet mellan konst, teknologi och vetenskap och har sedan 2022 residensverksamhet för ukrainska konstnärer.

Bussresa 2: Nordost – gamla strukturer, nya platser

Milvus Artistic Research Center (MARC), Knislinge
Wanås konst, Knislinge
Ifö Center, Bromölla

08.30 Avfärd från Malmö
16.30 Tillbaka i Malmö
Lunch och fika ingår.

Temat för resan mot nordöstra Skåne är gamla strukturer som transformerats till produktionsplatser och besöksmål för konst, konsthantverk, dans och koreografi. MARC driver ett omfattande residensprogram för konstnärlig forskning inom dans och koreografi med två studior i Knislinges gamla skofabrik. Wanås Konst är en internationell skulpturpark och ett centrum för konst och lärande. Ifö Center är ett kulturhus, residensprogram och en kollektivverkstad som förfogar över 43 000 m2 i en före detta porslinsfabrik.

Bussresa 3: Nordväst – platsens tid och rum

Råängen, Brunnshög
Röstånga konsthall och Den platta jorden
KKAM, Höganäs

8.30: Avfärd från centrala Malmö
17.00: Tillbaka i Malmö
Lunch och fika ingår.

Platsens tid och rum fokuserar på projekt och verksamheter som utforskar lokala och regionala förutsättningar ur både historiska och samtida perspektiv. Råängen är ett stadsutvecklingsprojekt och en plattform för diskussioner kring Lunds domkyrkas mark i Brunnshög. Röstånga konsthall drivs av den ideella föreningen KF Akustik och är en del av Den platta jorden, ett nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne. KKAM i Höganäs är ett museum, en samlingsplats och ett kunskapscentrum för keramikens historia, samtid och framtid.

Stanna kvar i Malmö

För den som väljer att stanna i Malmö erbjuds följande program:

09.00 Specialvisning av utställningen  Illegal Spirits of Sápmi av Anders Sunna på Moderna museet Malmö. Adress: Ola Billgrens plats 2-4.

10.30 Introduktion till ett av stadens viktiga konstnärliga nav i området Södra Sofielund med Skånes konstförening, KKV Monumental, KKV Grafik, Lilith Performance Studio och flera ateljékollektiv. Adress: Bragegatan 15.

13.00 Konstvandring i Malmö och Lund. Avgång i Malmö, vid Triangelns citytunnelstation, Vandringen tar ca 1,5 timme. Därefter åker alla till Lund där vandringen slutar kl 16.00. Guider är Ellen Frid och Saga von Sydow.

Malmö
 • Triangelns citytunnelstation – Klingberg, Christian Partos
 • Tony Craggs skulpturer vid Malmö Konsthall
 • Hartrappan av Bianca Maria Barmen
 • Way to go av Åsa Maria Bengtsson (verk på bron över kanalen)
 • Ängen av Gunnel Wåhlstrands (verk inne på Hovrätten)
 • Rubato upprest av Eva Hilds
 • E-V-E-N-T  av Cerith Wyn Evans
 • Jonas Nobel och Bella Rune, visualisering av konstverket Talad textil i ett sammanflätat system i domstolsbyggnaden.
 • Annorstädes av Tania Ruiz Gutiérrez, i Citytunneln
Lund
 • Ylva Snöfrid, Kosmos och Vanitas
 • Arne Jones, Vertikal komposition
 • Annika Ström, Men vänta nu
 • Samira Englund, Life Drawing
 • Nils Möllerbrg, Sigyn
 • Irene Westman, Uppbruten markrelief
 • Kirsten Ortwed, Syntax samt Section
 • Anders Soidre, Donavit

På egen hand

För de deltagare som inte följer med på de organiserade besöken går det bra att upptäcka regionens konstliv på egen hand. I guiden nedan finns öppna konsthallar, museer, gallerier och plattformar att utgå ifrån. Även ett urval av pågående utställningar i Köpenhamn inkluderas.

 

Några av årets höjdpunkter

Arrangörer är Statens konstråd tillsammans med Skåne konstförening och Region Skåne

Tips på utställningar i Malmö och Köpenhamn 27 oktober 2023

Medverkande – konferens i Malmö

Talare under årets konferens är: Susanne Ewerlöf, curator, Tomas Colbengtson, Sápmi Salasta, Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd, Jenny Kalliokulju, konstansvarig Åstorps kommun, Andreas Kurtsson, Röstånga konsthall, Erik Uddenberg, dramatiker och dramaturg, Jonelle Twum, konstnär, Filip Zezovski Lind, tillförordnad kulturchef i Jönköpings kommun, Gonçalo Marques, Northern Sustainable Futures, Ana María Bermeo, projektledare för Konst och hälsa, Konstfrämjandet Skåne, Matti Sumari, Alta Art Space, Mariangela Mendez Prencke, Havremagasinet.

Hela årets program

Nedan ser du samtliga aktiviteter från året. Nytt för 2023 är två kunskapsbyggande webbinarier om PR & kommunikation samt om ansökningar för offentlig finansiering, båda med fokus på konstaktörer.

Facebookgruppen

Samtidskonstdagarna har en Facebookgrupp där alla användare kan publicera och dela kunskap inför konferensen i Malmö 25–27 oktober. Du hittar Facebookgruppen på Statens konstråds Facebooksida.

Samtidskonstdagarna Facebookgrupp >

Dokumentation 2023

Nedan hittar du dokumentationen från 2023-års träff – en ppt med presentationen från Bildkonst Sverige, en presentation om Megatrender samt lärdomar och dokumentation från workshops.