Två kvinnor som sitter i ett digitaltmöte

Förändringsverkstan 

Ett stöd i ditt arbete med komplexa utmaningar och en utbildning i förändringsledarskap och medskapande processer. Under Förändringsverkstan hösten 2023 möts vi under fem digitala lärtillfällen och ges möjlighet till kollegial reflektion och att testa lärdomar mellan tillfällena.

Inom samtidskonstfältet arbetar vi – konstaktörer, tjänstepersoner, organisationer och nätverk – mycket med komplexa utmaningar och möjligheter. Det är frågor som inte har givna svar eller lösningar och där många olika aktörer och perspektiv berörs och behöver medskapa. Vi ska kombinera skapande med ofta snåriga system. Vi letar ofta efter nya sätt att bidra till konstnärlig spets samtidigt som vi vill involvera vår omvärld. Ibland hamnar vi i situationer där inte alla inblandade är överens om vare sig slutmål eller förutsättningar.

 • Hur kan vi utveckla vårt nätverk och vara relevanta för fler samtidigt som vi behåller de kvaliteter som engagerar de redan aktiva?
 • Hur kan våra processer bli mer inkluderande och bygga på mångas engagemang samtidigt som vi har skärpa i resultatet?
 • Hur kan vi skapa plats för kreativitet och höjd utan att fastna i administration och revirtänkande?
Detta är exempel på frågor som inspirerar vårt arbete i Förändringsverkstan 2023.

Upplägg och utkomst

Förändringsverkstan 2023 är upplagd så att du både får möjlighet att arbeta med dina konkreta frågor och utmaningar, och samtidigt lära om olika generella aspekter av utvecklingsarbete.

Exempelvis:

 • Fördjupad förståelse och strategier för arbete med komplexa utmaningar och initiativ
 • Verktyg och modeller för processdesign, medskapande organisering och lärande
 • Ökad medvetenhet kring den egna rollen och påverkan i olika processer
 • Ett utökat nätverk och gränsöverskridande erfarenhetsutbyte

Anmälan

Anmäl dig till Förändringsverkstan via den här länken. Sista anmälningsdag är 31 augusti.

Fem tillfällen (på Zoom) under hösten

 • 1:a tillfället: 7 september kl. 09.00– 15.00
 • 2:a tillfället: 6 oktober, kl. 09.00 – 15.00
 • 3:e tillfället: 10 november, kl .09.00 – 15.00
 • 4:e tillfället:  8 december kl .09.00–12.30
 • 5e tillfället : 19 januari kl. 09.00–12.00

Ni kommer att delas in i lärgrupper som stödjer varandra i lärandet. Lärgrupperna träffas själva mellan tillfällena och erbjuds coachning av någon av kursledarna.
Kursen är kostnadsfri, men förutsätter en investering i form av tid och en intention och vilja att utveckla sitt sätt att arbeta.

Utbildningen hålls av Kajsa Balkfors, David Ershammar och Jesper Hök, som har lång erfarenhet av att både själva leda och utbilda om processledning av förändringsinitiativ där medskapande, demokrati, kreativitet och lärande är i centrum. Oftast med fokus på samhällsfrågor där både offentliga verksamheter, idéburna och fristående aktörer samarbetar.

Till vem vänder vi oss

Förändringsverkstan 2023 vänder sig till dig som arbetar med samtidskonst. Ta med dig en specifik utmaning, process eller initiativ som du är engagerad i eller vill få till. Du kommer att få stöd att komma vidare. Vi kommer tillsammans dra erfarenheter och lärdomar från vårt arbete med utmaningarna. Deltagarna är en blandning av konstaktörer, konstnärer, tjänstepersoner från kommuner och regioner och andra som på olika sätt arbetar i konstfältet. Om flera från samma nätverk, sammanhang eller initiativ deltar kan gruppen på detta sätt utveckla både arbetet och en kultur med nya former för samarbete.

Förändringsverkstan och Samtidskonstdagarna 2023

Samtidskonstdagarna 2023: 25–27 oktober ingår inte i utbildningen men är en plats att lära, öva och fördjupa med fler från fältet, och att träffas fysiskt.