Samtidskonstdagarna 2023

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige som innehåller såväl digitala som fysiska dialogträffar. Nytt för 2023 är två kunskapsbyggande seminarier om PR och kommunikation och om ansökningar för offentlig finansiering båda med fokus på konstaktörer. Här kan du läsa hela programmet för Samtidskonstdagarna 2023. Informationen uppdateras löpande inför den fysiska dialogträffen i oktober.

Den fysiska dialogträffen inom Samtidskonstdagarna 2023 äger rum 25-27 oktober i Malmö/Skåne. Den arrangeras i samband med Bästa biennalen (21 oktober-5 november) och med stöd av Region Skåne och Malmö Stad. 25-26 oktober bygger på dialog mellan deltagarna och den 27 oktober ägnar vi åt studiebesök hos konstaktörer i hela regionen.

Digitala träffar under året som en del av Samtidskonstdagarna 2023

17 februari kl 9-12.30.
Eftersnack med fokus på konst och kulturpolitik efter konventet Folk och Kultur (digitalt).

20 april kl 09:00 – 12:30.
Kunskapsbyggande seminarium kring PR och kommunikation, inklusive hitta möjlig samverkan och sätt att stödja varandra (digitalt). Anmäl dig här.

Föreläsare:

Heidi Hakala, kommunikatör och Johannes Kjellgren, Malmö Konsthall.

Emelie Bergbohm, PR- och kommunikationsstrateg med en bredd spektra av uppdrag från fria grupper och individuella aktörer, institutioner, organisationer och myndigheter.

24 maj kl 09:00-12:30.
Kunskapsbyggande seminarium kring ansökningar om offentlig finansiering Inklusive hitta möjlig samverkan och sätt att stödja varandra (digitalt).  Anmäl dig här.

Föreläsare:

Tracy Jonsson-Laboy, kultursektorstrateg verksam i Sverige och USA och verksamhetschef vid Rejmyre Art Lab delar insikter om hur man kan tänka när man skriver projektansökningar

Jochum Landin med mångårig erfarenhet från Kulturrådet och Nordisk Kulturfond berättar om ansökningar ur ett bedömarperspektiv.

30 augusti kl 09:00-12.00.
Workshop kring ansökningar för offentlig finansiering.
Ninos Josef, utvecklingsstrateg, fd. Chefredaktör för Kultwatch och ledamot i Konstnärsnämndens styrelse, håller i en praktisk workshop om ansökningar för offentlig finansiering.

4 oktober kl 09:00-12:30.
Eftersnack med fokus på konst i gestaltad livsmiljö efter Gestaltad livsmiljökonferensen (digitalt).

17 november kl 09:00-12:30.
Initiativverkstad efter Samtidskonstdagarna i Malmö med fokus på att agera på idéer och initiativ som kommer upp under konferensen (digitalt).