Man som skriver på en bärbardator

Samtidskonstdagarna 2023: Eftersnack Folk och Kultur

Det första dialogtillfället inom Samtidskonstdagarna 2023 med fokus på konst och konstpolitik.

Statens konstråd bjuder in till ett dialogsamtal som följer upp konventet Folk och Kultur. Många programpunkter under konventet i Eskilstuna tar upp angelägna frågor för konstaktörer och det konstpolitiska utvecklingen. Här kan man även lyssna på insatta samtal om kulturpolitik, gestaltad livsmiljö, upphovsrätt, konstens och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffa politiker och kollegor från olika branscher. Läs hela programmet här.

Under det digitala dialogen 17 februari ges ett tillfälle att fortsätta prata med möjlighet att fördjupa och utveckla frågor kring konstens och konstaktörernas perspektiv. Även om du inte deltagit i konventet kan du få ut mycket av att delta i dialogträffen.

Vi hoppas på en bredd av deltagare för att få till erfarenhetsutbyten och så givande dialoger som möjligt.

När: Fredag 17 februari, kl 09:00 – 12:00

Var: Via Zoom

Anmälan: Anmäl dig till Samtidskonstdagarna 2023 – Dialogträff 17 februari 

Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess.

Denna digitala dialogträff är första tillfället att fortsätta samtalet med utrymme för konstaktörer att mötas och diskutera aktuella och relevanta frågor, inspirera varandra och hitta samarbeten. Var och en kan se till att, tillsammans med kollegor, få pratat om och arbeta med sina mest angelägna frågor.