kvinna framför datorskärm

Digital workshop – Konsten att skriva för pengar

Hur skrivs en ansökan om finansiering av konstprojekt bäst?
Välkommen till en analys- och skrivarverkstad för ansökningsprocesser inom kultursektorn.

Tillsammans går vi igenom metoder kring upplägg och språkbruk, analys och tolkning av ansökningar och en praktisk brainstormande workshop för skrivande. Workshoppen hålls av Ninos Josef, utvecklingsstrateg och danskonstnär.

Ninos Josef har tidigare varit chefredaktör för Kultwatch och verksamhetsledare för dans på Region Gävleborg. Idag verkar han som frilansade dansare, konsult och kulturstrateg runtom i världen. Josef har haft uppdrag som utvecklingsstrateg vid Nordiska Ministerrådet och var tidigare förordnad av regeringen som ledamot i Konstnärsnämndens styrelse. Andra uppdragsgivare är Statens kulturråd, Kulturrådet Norge, Konstnärscentrum, Konstdepartementet, Region Östergötland, Sveriges Hembygdsförbund m.fl. Ninos Josef är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan och har erhållit en BFA Honors Degree of Fine Arts, MA i mellanöstern studier.

Inspiration inför träffen

Mer om Samtidskonstdagarna 2023

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige och innehåller såväl digitala som fysiska dialogträffar. Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i Statens konstråds permanent uppdrag att främja samtidskonstens utveckling och spridning, med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.

Samtidskonstdagarna riktar sig till musei- och konsthallschefer, curatorer, intendenter, konstpedagoger, kulturchefer, konststrateger, konstkonsulenter, konstutvecklare, konstnärer och andra som är en del av samtidskonstens ekosystem.

Läs mer om samtliga dialogträffar under Samtidskonstdagarna 2023. 

Anmäl dig till vår digitala workshop här

WORKSHOPEN ÄR FULLBOKAD!

När: 30 aug kl 09.00–12.00
Var: Zoom