PR och kommunikation för konstaktörer

Välkommen till ett digitalt seminarium om PR och kommunikation för konstaktörer inom ramen för Samtidskonstdagarna 2023. 

Vad är meningsfull kommunikation för konstaktörer idag? När kommer publiken tillbaka efter pandemin? Hur kan vi arbeta inkluderande utifrån publikarbete, samarbete och kommunikation? Dessa är några av frågorna som Malmö konsthalls Heidi Hakala, kommunikatör, Johannes Kjellgren, projektledare pedagogik och Emelie Appelholm-Bergbohm, PR- och kommunikationsstrateg pratar om under förmiddagen den 20e april. Efter föreläsningarna finns det möjlighet till dialog mellan deltagarna i seminariet.

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige och innehåller såväl digitala som fysiska dialogträffar. Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: musei- och konsthallschefer, curatorer, intendenter, konstpedagoger, kulturchefer, konststrateger, konstkonsulenter, konstutvecklare, konstnärer och andra som är en del av samtidskonstens ekosystem. 

När: 20 april kl 09–12.30 

Var: Zoom 

Anmälan: Du anmäler dig senast 17 april här.

Mer om föreläsningarna

Emelie Appelholm-Bergbohm: Meningsfull kommunikation i en föränderlig värld

Pandemi, lågkonjunktur, kulturkritik på sparlåga och förändrade vanor bland kulturkonsumenter. Dessa är faktorer tillsammans med lokala utmaningar som skapar nya förutsättningar för dagens konst- och kulturarrangörer. Finns det några grundläggande knep att hålla fast vid som bidrar till kontinuitet i kommunikationsarbetet? Under denna föreläsning kommer vi ta del av resonemang och tips kring vad som gör kommunikation relevant, personlig och effektiv. Där kommunikation är en motor som skapar lust, mening och hållbarhet.

Hur skapar man en inkluderande mötesplats? Malmö Konsthall om publikarbete, samarbete & kommunikation

Förra året besökte närmare 200.000 personer Malmö Konsthall – det högsta besökarantalet sedan 2009. Konsthallen har under de senaste åren inlett ett arbete för att göra konsthallen relevant för fler, och ge ännu fler Malmöbor tillgång till institutionen. Heidi Hakala, kommunikatör, och Johannes Kjellgren, projektledare, berättar om de olika modeller som Malmö Konsthall arbetar med för att bli en inkluderande mötesplats.

Mer om föreläsarna

Emelie Appelholm-Bergbohm har 15 års erfarenhet som producent, verksamhetsutvecklare och strateg inom PR och kommunikation inom kulturområdet. Genom hennes organisation Bohm Bohm Room har hon drivit projekt tillsammans med och haft uppdrag för fria professionella kulturskapare, myndigheter och ideella organisationer. Hon har haft rollen som departementssekreterare vid Kulturdepartementet arbetar idag för Region Gotlands kulturenhet. Emelie har haft styrelseengagemang för bl.a. Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark i Sundre, Bergmancenter på Fårö samt Drottningholms slottsteater på uppdrag av regeringen. Hon föreläser om PR, kommunikation, produktion och målgruppsarbete för studenter, aktörer inom kulturella och kreativa näringar samt för föreningslivet.

Heidi Hakala är journalist, författare och kommunikationsansvarig på Malmö Konsthall sedan 2020. På Malmö Konsthall arbetar hon med kommunikation & marknadsföring med fokus på bland annat institutionens sociala medier, webb och pressarbete.

Om Samtidskonstdagarna 2023 

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige och innehåller såväl digitala som fysiska dialogträffar. Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. 

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: musei- och konsthallschefer, curatorer, intendenter, konstpedagoger, kulturchefer, konststrateger, konstkonsulenter, konstutvecklare, konstnärer och andra som är en del av samtidskonstens ekosystem.  

Nytt för årets Samtidskonstdagarna är två kunskapsbyggande seminarier ett med fokus på PR och kommunikation (20 april) och ett med fokus på ansökningar om finansiering (24 maj) som följs upp av en praktisk workshop kring ansökningar (30 aug).