ett digitalt möte pågår

Digitalt eftersnack – konferensen Gestaltad livsmiljö

Dagen efter konferensen Gestaltad livsmiljö – en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens,  bjuder vi in till fortsatt dialog och möjlighet att fördjupa och utveckla samtalen kring gestaltad livsmiljö och dess olika ämnesområden. Vårt digitala eftersnack är öppet både för dig som var med på konferensen och för dig som inte deltog men som vill engagera dig i dialogerna framåt.

Dialogträffen är ett tillfälle att utbyta kunskap och perspektiv med andra som arbetar med gestaltad livsmiljö, dess olika möjligheter och utmaningar. Mötesagendan är deltagarstyrd vilket innebär att var och en kan prata om och arbeta med sina mest angelägna frågor tillsammans med kollegor.

Tipsa gärna andra som du tror är intresserade eller som du tycker är viktiga att ha med i samtalet!

Digitalt eftersnack görs inom ramen för Samtidskonstdagarna

Denna digitala dialogträff är det femte tillfället inom Samtidskonstdagarna 2023 där vi tar upp aktuella och relevanta frågor, inspirerar varandra och hittar samarbeten. Samtidskonstdagarna 2023 är en serie möten och dialoger för att diskutera samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsfrågor i hela landet. Under de senaste åren har Samtidskonstdagarna genomgått en förändring från en enstaka årlig branschträff till en kontinuerlig dialogprocess.

Läs mer om Samtidskonstdagarna här.

Anmäl dig här till Digitalt eftersnack

När: 4 oktober 2023 kl 09.00–12.30
Var: Digitalt
Hur: Kostnadsfritt