Människor sitter i en ring och samtalar

Att ansöka om finansiering som konstaktör

Välkommen till digitalt seminarium kring ansökningar om finansiering för konstaktörer, inom ramen för Samtidskonstdagarna 2023.

Seminariet är en halvdag om hur du som nybörjare eller erfaren konstaktör kan tänka när du skriver en ansökan om finansiering. För att inspirera oss har vi bjudit in Tracy Jonsson-Laboy, kultursektorstrateg verksam i Sverige och USA och interimverksamhetschef för Rejmyre Art Lab center för studier i periferin, och Jochum Landin, tidigare handläggare på Kulturrådet och sakkunnig för Nordiska Kulturfonden. Efter föreläsningarna finns det möjlighet till dialog mellan deltagarna i seminariet.

När: 24 maj kl 09–12.30  

Var: Zoom  

Anmälan: Du anmäler dig till seminariet den 24 maj via den här länken.

Mer om föreläsningarna

Tracy Jonsson-Laboy: Kul med projektbidragsansökningen! 

Varje projektbeskrivning är en berättelse, en samling ord och värderingar som flätas ihop till ett tydligt och genomförbart förslag värt offentlig investering. Vare sig man letar medel till personligt projekt, till projektgrupp eller som administratör åt en förening är frågan densamma: hur berättar jag om min idé på ett sätt som funkar för bidragsgivarna och som samtidigt känns bra och autentiskt? Tracy delar insikter om hur man hittar och bygger värdet, effekten, och produkten som varje projekt, stort som litet, faktiskt har. Perspektiv, mallar, och nyckelord som älskas av offentliga myndigheter? Jo då, dom ska vi också diskutera.  

Tracy Jonsson-Laboy är kultursektorstrateg med över femtonårs arbetslivserfarenhet inom ideella föreningar. Hon haft nöjet att leda strategisk utveckling inom ändamålsinriktade och samhällsnyttigaorganisationer (föreningar samt sociala företag) i projektlednings-, verksamhetslednings- och styrelseledamotroller. Jonsson-Laboy har ett brinnande intresse i välutvecklade projekt- och verksamhetsstrategier som hon erbjuder genom konsultuppdrag sedan 2019 och har, i denna egenskap, arbetat med utvecklingen av kultur plan, verksamhet-, projekt, och strategiska planer i offentlig verksamhet, samt stått kultursektorn till tjänst i olika tillväxt moment. Laboy-Jonsson har magister examen i Historic Preservation med fokus på offentlig administration och stadsplanering, från Roger Williams University, RI USA.  

Jochum Landin: Varför får ni pengar? Eller ansökningar ur ett bedömarperspektiv 

Jochum Landin vill ge en bild av hur myndigheter och andra finansiärer kan se på och diskutera runt ansökningar för att kunna göra bedömningar och eventuellt bevilja finansiellt stöd. Utgångspunkten är hans mångåriga erfarenhet från Kulturrådet och Nordisk Kulturfond där han varit delaktig i en mängd beslut om projekt- och verksamhetsstöd inom scenkonstområdet. Presentationen blir således ur en annan vinkel än ett rent bildkonstperspektiv. 

Tips

Pengar – två dagar om kulturstöd för fria utövare arrangeras av Västra Götalandsregionen den 22-23 november 2023. Läs mer om konferensen och anmäl dig inom kort via den här länken.

Bildkonstens arrangörer – Stark konstnärlig utvecklnig men svag infrastruktur, rapport beställd av Bildkonst Sverige februari 2023 

 

Övriga träffar under Samtidskonstdagarna 2023

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för hela konstbranschen i Sverige och innehåller såväl digitala som fysiska dialogträffar. Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning, med särskilt fokus på att stärka konstaktörer.  

Målgruppen för Samtidskonstdagarna är: musei- och konsthallschefer, curatorer, intendenter, konstpedagoger, kulturchefer, konststrateger, konstkonsulenter, konstutvecklare, konstnärer och andra som är en del av samtidskonstens ekosystem.   

Nytt för årets Samtidskonstdagarna är två kunskapsbyggande seminarier ett med fokus på pr och kommunikation (20 april) och ett med fokus på ansökningar om finansiering (24 maj) som följs upp av en praktisk workshop kring ansökningar (30 aug).

Här kan du läsa mer om alla dialogträffar under Samtidskonstdagarna 2023