Gestaltad livsmiljö – årlig konferens

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker.

Ta del om politik området och se filmer om Gestaltad livsmiljö