Grafisk form i tre färger. blå, beige och lila

Gestaltad livsmiljö– en konferens om kreativitet, kunskap och kompetens 

2023 är kompetensernas år,  European Year of Skills. Vilka kompetenser behöver vi för att kunna arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?

Under dagen får vi en inblick i nutida och framtida behov av kompetens och samverkan inom fälten arkitektur, design, konst och kulturmiljö, vi får ta del av inspirerande exempel från våra nordiska grannländer och från Sverige. Vi diskuterar även utmaningar och framgångsfaktorer. Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen  Årets Strålkastare– aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Program

09:00 Departement hälsar välkomna
09:10 Moderator
09:15 Styrgruppen för gestaltad livsmiljö
09:30 The Year of Skills
09:40 Reflektion kring kreativitet, kunskap och kompetens kopplat till gestaltade livsmiljöer
10.00 PAUS
10:30 Inspiration från de nordiska länderna
12.10 LUNCH
13:10 Lärande exempel
14:45 PAUS
15:15 Årets strålkastare
15:55 Huvudtalare
16.35 Avslutande ord

Om konferensen

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör. De fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd arrangerar tillsammans en årlig konferens om gestaltad livsmiljö sedan 2020.

Digitalt eftersnack 4 oktober

Dagen efter konferensen bjuder vi in till fortsatt dialog och möjlighet att fördjupa och utveckla samtalen kring gestaltad livsmiljö och dess olika ämnesområden. Vårt digitala eftersnack är öppet både för dig som var med på konferensen och för dig som inte deltog men som vill engagera dig i dialogerna framåt.

Läs mer om träffen som görs inom ramen för Samtidskonstdagarna 2023.

Anmäl dig till konferensen här.

När:  3 oktober 2023 ca kl 09:00–16:30.
Var:  Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt.
Hur:  Kostnadsfri heldagskonferens.